Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Veľké Leváre

Skutočná poloha obce Veľké Leváre
 Zvýraznená atrakcia:  Habánske domy
   
Veľké Leváre-

Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1378. Obec Veľké Leváre leží na dosah od známych centier: Bratislavy, Viedne a Brna. Obec leží na mieste, historicky významnej obchodnej cesty, jej minulosť je zaznamenaná ako osada lukostrelcov, sídlo stráže a ochrany hraníc.
V obci sú historicky ojedinelé a v Európe najzachovalejšie stavby s pozoruhodnou architektúrou - Habánske domy. Aj iné stavby v obci svedčia o jej bohatej histórii.V r. 1588 sa v obci usadili príslušníci sekty anabaptistov-novokrstencov, ktorá vznikla začiatkom 16. storočia v alpských krajinách. Na území Slovenska ich nazývali habáni.
Habáni ovplyvnili spôsob života tunajších obyvateľov a zanechali tu architektonicky a historicky pozoruhodné stavby-habánske domy. Habánsky dvor vo Veľkých Levároch bol v r. 1981 vyhlásený za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.

V 16. storočí prišli do obce chorvátski kolonisti. Rodina Kolloničovcov, ktorej príslušníci mali významný politický vplyv v Rakúsko-Uhorsku, vlastnila majetky a zámok v susednom Rakúsku (v obci Jedenspeigen). Kolloničovci v rokoch 1683-85 postavili v obci barokový kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom.
Veľké Leváre-

Kardinál Žigmund Kollonič - rodák z Veľkých Levár, viedenský arcibiskup dal v rokoch 1729-33 na mieste pôvodného dreveného kostola postaviť mohutný dvojvežový rímsko-katolícky farský kostol, ktorý je dominantou obce i okolia.
Kostol je zasvätený Menu Panny Márie a bol konsekrovaný v r. 1733 pri príležitosti 50. výročia víťazstva kresťanov nad Turkami v bitke pri Viedni. Koncom 18. storočia bol v obci postavený kostol evanjelickej cirkvi a.v.
Cez územie obce preteká riečka Rudava, v ktorej sa vyskytuje 36 druhov rýb.V severnej časti územia je Štátna prírodná rezervácia Abrod, západným okrajom chotára preteká hraničná rieka Morava.
Sú to prírodné pozoruhodnosti, ktoré lákajú turistov i odborníkov zákutiami so svojráznou a vzácnou vegetáciou, hniezdišťami vtákov, príbytkami bobrov...
Veľké Leváre-

Na rovinatom chotári obce sa nachádzajú plantáže špargle, ktorú pestuje firma Asparagus, s.r.o. Ďalšie podnikateľské aktivity v obci: výroba prefabrikovaných stavebných výrobkov (Prefabrikát, a.s.), kartónové obaly (Surpack, a.s.), strojárske výroby (Bleckman, s.r.o.).

       
Domovská stránka obce:
http://www.levare.sk ; www.velkelevare.sk
Email adresa obce:
starosta@levare.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore