Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Veľký Blh

Skutočná poloha obce Veľký Blh
 Zvýraznená atrakcia:  300 rokov starý dub, Renesančno-barokový kaštieľ
   
Veľký Blh-Klasicistiský kaštiel
Klasicistiský kaštiel
Obec VEĽKÝ BLH bola oddávna centrom Blžskej doliny v Gemeri. V písomných prameňoch sa spomína od roku 1324.
Hromadný nález bronzových predmetom z mladšej doby bronzovej - bronzová štítová spona, dvojramenný mlat, sekeromlat - svedčia o tom, že dedina už aj vtedy bola obývaná.
Nad obcou sú ruiny stredovekého hradu, ku ktorému sa viažu mená rodu Baloghovcov, Szécsiovcov, Wesselényiho, pozdejšie rodiny Koháryovcov a bulharského princa Coburga.
Básnikom a kapitánom blžského hradu bol István Gyöngyösi - svetský básnik staršej maďarskej barokovej literatúry. Jeho najvýznamnejším dielom je "Marssal társalkodó Murányi Vénusz".
Les, ktorý obklopuje zrúcaniny hradu tzv. Čierna obora, je od r. 1966 zverinec, sú tu muflóny, diviaky, čierno-biele daniele a bohaté vtáctvo.
Vzácnosťou rezervácie je dub panovníčky hradu Márii Szécsiovej, ktorý je približne 300 rokov starý a sekvoja mamutia (Sequoiadendron gigantenum).
Uprostred dediny je veľký renesančno-barokový kaštieľ s rozsiahlym anglickým parkom podľa projektu arch. H.Nebbiena. Kaštieľ bol postavený Františkom Kohárym v roku 1720. Od roku 1959 tu sídli Domov sociálnych služieb pre dospelých.
Okolitý park tiež má svoje vzácnosti ako: dub červený, javor cukrový, javorovec jaseňolistý, pagaštan malokvetý, platan západný, ale i katalpa bognóniová, ginko dvojlaločné a americký orech.
V dedine bol oddávna kostol reformovanej cirkvi (približne od 16. storočia), škola, lekár, hospodáriaci roľníci i remeselníci.
V súčasnosti má obec 1124 obyvateľov miešanej národnosti. V obci je vybudované zdravotné stredisko, škola, škôlka, kultúrny dom, športový areál, dom smútku, dom služieb, ako i rôzne obchody. V roku 2000 bola dokončená plynofikácia obce a budúcich rokoch nás čaká vybudovanie kanalizácie až k hotovým čističkám odpadových vôd.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore