Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Veľký Meder

Skutočná poloha mesta Veľký Meder
 Zvýraznená atrakcia:  Termálne kúpalisko
   
Veľký Meder-Pohľad z lietadla
Pohľad z lietadla
Presné údaje o založení mesta neexistujú, ale miesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti mesto dostalo pomenovanie od arpadského vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľudmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER.
V roku 1421 kráľ Žigmund vymenil Veľký Meder so Štefanom a Jánom Kanozsaym za iný majetok ale v roku 1460 znovu sa stáva majetkom komárňanského pánstva. Písomné dokumenty potvrdzujú, že Veľký Meder mestské privilégiá dostalo 15.12.1466 od kráľa Matiaša Hunyadyho zvaného Corvin. Podľa týchto privilégií mesto dostalo právo na usporiadanie troch jarmokov v roku a výkon trestného práva. Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov. V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. V roku 1710 v meste pustošil mor a v roku 1831 cholera.
V období maďarského národooslobodzovacieho boja bolo mesto oslabené zásobovaním vojsk a na jeseň roku 1849 opäť vypukla cholera. Koncom minulého a začiatkom 20. storočia bolo založených niekoľko cechov. Najznámejší bol cech tkáčsky. V roku 1920 fungovala tu aj tlačiareň. Hrôzy I. svetovej vojny pripomína cintorín srbských vojakov s hromadnými hrobmi. Pamätník obetiam II. svetovej vojny bol odhalený v roku 1991 na námestí Hrdinov.
Mesto Veľký Meder s 10 000 obyvateľmi sa nachádza v južnom cípe Západného Slovenska na medzinárodnej auto-dopravnej trase Bratislava-Györ, 10 km od hraničného prechodu v Medveďove.
Mesto od 70-tych rokov sa dostáva do povedomia vďaka termálnemu kúpalisku. Termálne kúpalisko zriadené v roku 1973 poskytuje celoročné služby vo svojom kombinovanom krytom bazéne s prepojením na vonkajší bazén v bizarnom prostredí sálajúcej pary z termálnej vody v zimnom období. Mesto ako výlučný vlastník areálu TK sa rozhodol investovať do rozvoja tohoto areálu a schválilo projekt vybudovania nového krytého areálu na celoročnú prevádzku vybavenú bazénom v rozlohe 300 m2 v atypickom tvare, detským a vírivým bazénom, saunou, pressom a novými priestrannými šatňami s rozpočtovým nákladom 20 mil.Sk.
Veľký Meder-MsU budova primátora
MsU budova primátora
Počas celého roka je zabezpečená masáž. V letnej turistickej sezóne ponúka služby v ďalších štyroch bazénoch:
- detský bazén s teplotou vody 30 oC
- rekreačný bazén s teplotou vody 33 oC
- 25 m bazén - "taliansky" s teplotou vody 28 oC
- 50 m bazén - "plavecký" s teplotou vody 25 oC
Chemické zloženie geotermálnej vody podľa skúseností lekárov má priaznivé účinky na liečenie kľbových ochorení, chrbtice a svalových únav a celkove prispieva k regenerácii organizmu. Celý areál kúpaliska je situovaný v lese, ktorý ho obklopuje vo výmere cca 100 ha a poskytuje možnosť na prechádzky na udržiavaných lesných cestičkách. Pre vyznávačov vodných športov ponúka dobré možnosti obľúbené rekreačné miesto obyvateľov mesta a vracajúcich sa turistov, jazero - štrkovisko pri meste so svojou 20 hektárovou vodnou plochou a krásnou priezračnou vodou. V areáli termálneho kúpaliska je zabezpečená možnosť stravovania v bufetoch, v reštaurácii THERMÁL ako aj ubytovanie v hoteloch: THERMÁL, MEDMILK, REKR.STRED.- -LESOPARK a v autocampingu priamo v areáli. Okrem toho ubytovanie poskytujú aj súkromní podnikatelia v penziónoch a campingoch v súkromí v meste. Kapacita kúpaliska je 5 500 osôb denne.
Veľký Meder-Rybník pri meste
Rybník pri meste
Mesto okrem autoturistov je prístupné pre každého záujemcu autobusovou a železničnou dopravou na linke Bratislava - Komárno. Mesto srdečne víta každého záujemcu túžiaceho po teplom, slnečnom počasí, utužovaní zdravia, oddychu a zábave.

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Veľký Meder:
Veľký Meder-Hlavný vchod do areálu termal. kúpaliska
Hlavný vchod do areálu termal. kúpaliska
Veľký Meder-Areál termál. kúpaliska
Areál termál. kúpaliska
Veľký Meder-Krytý bazén termal. kúpaliska
Krytý bazén termal. kúpaliskaInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore