Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Veselé

Skutočná poloha obce Veselé
 Zvýraznená atrakcia:  Pamätná izba Štefana Moyzesa
   
Veselé-Rodný dom dr. Štefana Moyzesa
Rodný dom dr. Štefana Moyzesa
Obec leží v Trnavskom kraji, pri starej ceste z Trnavy do Nového Mesta nad Váhom. Prvé osídlenie sa datuje do roku 2000 pred Kristom podľa nálezov na Hradisku. Písomná zmienka o obci Veselé však pochádza z 2. februára 1310, ktorá bola napísaná v Trnave. Názov obce Veselé je z maďarčiny Wygwar - Veselý Hrad. Veselé je zlúčené s obcou Ťapkové od roku 1960.
Na artefakty bohaté sídlisko je na okraji obce. Našlo sa tu okrem iného aj kostrové pohrebisko veselského typu zo začiatku doby bronzovej. Po sformovaní sa uhorského štátu patrilo Veselé do systému strážnych posádok na starej ceste, ktorá pozdĺž Dudváhu viedla z Veľkých Kostolian do Čachtíc. V 11. - 16. storočí tu existoval stredoveký hrádok so strážno - vojenskou funkciou. Existenciu hrádku dokumentuje aj názov obce pri písomnej zmienke o nej v roku 1390 - Wygwar (Veselý hrad). Obec patrila čachtickému panstvu, v roku 1417 panstvu Beckov, neskôr Bánffyovcom, Nádasdyovcom a ďalším.
Veselé bolo v roku 1569 mestečkom, prevažne poľnohospodárskym. V roku 1847 tu bol založený Ústredný výbor spolku miernosti, ktorý zakladal rôzne osvetové zariadenia a drobné hospodárske inštitúcie (ovocinárske, včelárske spolky, atď.). Veľkostatkár Ján Škublic založil vo Veselom veľkú ovocinársku škôlku, čo prispelo k rozmachu ovocinárstva nielen vo Veselom, ale aj na celom Považí.
Veselé-Dr. Štefan Moyzes
Dr. Štefan Moyzes
Obyvatelia okrem poľnohospodárstva vozili zo Šintavy do Nového Mesta n/V soľ. Najvýznamnejšou osobnosťou v dejinách obce bol Štefan Moyzes, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej, banskobystrický biskup a bojovník za práva slovenského národa. V obci sa nachádza jeho rodný dom, v ktorom je zriadená pamätná izba. Jej hlavnou časťou je expozícia venovaná životu a dielu Štefana Moyzesa. Okrem toho mu bola na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa a v parku medzi kostolom a obecný úradom pamätník.
Z kultúrno - historických pamiatok je významný aj rímskokatolícky kostol sv. Bartolomeja, pochádzajúci z roku 1736-1743, postavený na mieste starého, spomínaného v roku 1560. Historicky hodnotná je aj budova fary. Je to baroková stavba z 18. storočia s klasicistickou fasádou.
V roku 2001 dychová hudba Veselanka oslávila 150. výročie založenia.
V obci veľmi dobre pracuje poľovnícke združenie Dolinka. Každoročne sa poriadajú strelecké súťaže na asfaltové holuby v športovom areáli, kde si členova PZ vybudovali vlastnú strelnicu.

       
Domovská stránka obce:
http://www.vesele.sk
Email adresa obce:
ocuvesele@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore