Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Vrbové

Skutočná poloha mesta Vrbové
 Zvýraznená atrakcia:  Šikmá veža
   
Vrbové-Mesto Vrbové
Mesto Vrbové
Mesto šikmej veže.
Rodisko dvoch kráľov:
- kráľa Madagaskaru Mórica Beňovského
- kráľa futbalových strelcov Jozefa Adamca
Rok prvej písomnej zmienky: 1113.
Vrbové sa vyvíjalo už od stredoveku ako mestečko, čo dokladuje záznam z roku 1398. Postupne sa stalo remeselnícko-obchodným centrom širšieho okolia. Až do 19. storočia tu významnú úlohu zohrávalo vinohradníctvo. Výraznejší rozvoj priemyslu nastal od polovice 20. storočia, po vzniku textilného podniku Trikota, ktorý sa postupne stal najväčším výrobcom spodnej dámskej bielizne v celoštátnom meradle. Pozoruhodnou historickou pamiatkou mesta je 38 metrov vysoká šikmá veža, pre ktorú Vrbové dostáva epiteton slovenská Pisa. Bola postavená v rokoch 1832 až 1835. V roku 1930 sa náhle naklonila. Podľa posledných odborných meraní jej odklon činí 99 cm. Najstaršou stavebnou pamiatkou mesta je farský kostol sv. Martina, písomne doložený už v 1. polovici 14. storočia. Nachádza sa v ňom hrobka príbuzných grófa Mórica Beňovského z matkinej strany.
Za zmienku stoja aj ďalšie sakrálne stavby: moderný kostol sv. Gorazda (1997), evanjelický a. v. kostol (1929), synagóga v maurskom slohu (1883) a kaplnka sv. Rócha (1832). Šľachtická kúria nachádzajúca sa v centre mesta púta pozornosť ako rodisko najslávnejšieho vrbovského rodáka grófa Mórica Beňovského (1746-1786), kráľa Madagaskaru a autora pamätí, ktoré sa stali v svojej dobe svetovým bestsellerom. V súčasnosti vo Vrbovom nadviazali na stáročnú jarmočnú tradíciu a každoročne sa tu konávajú tri jarmoky (na jar, v lete a na jeseň). Vo Vrbovom sídlia štyri materské, dve základné školy, špeciálna základná škola, základná umelecká škola, gymnázium a stredné odborné učilište odevné.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.vrbove.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore