Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
30.11.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Ždiar

Skutočná poloha obce Ždiar
 Zvýraznená atrakcia:  Rázovitá goralská obec na Slovensku
   
Ždiar-

Založenie a osídlenie sa datuje do konca 16. a začiatku 17. storočia založili na valašskom práve. Patrila Lendackému panstvu, neskôr Palocsayovcom. Obyvatelia boli roľníkmi, pastiermi, uhliarmi a toho času sa venujú aj cestovnému ruchu.
Sídelná forma obce je reťazová. Výstavba hospodárskych dvorov sleduje sídelnú os okolo potoka, pretekajúceho dolinou. Osadníci si stavali obydlie vždy na svojom láne, širokom 110 - 130 m, čím vznikol neobyčajne roztiahnutý pôdorys obce. Postupným delením lánov na polovicu, štvrtinu, osminu po dĺžke a neskôr i po šírke pozemku prechádzala zástavba ústredia obce na mnohých miestach v hustú ulicovú a vznikli i druhé rady domov.
Ždiar-

Ždiar-

Obec Ždiar patrí medzi výnimočné rázovité goralské obce na Slovensku. Jej poloha medzi Belianskymi Tatrami a Spišskou Magurou ju priam predurčuje k rozvoju turistického ruchu. V lone hôr a prekrásnej prírody tu náhodní i stáli návštevníci nachádzajú zdroj oddychu, nových duševných o telesných síl. Blízkosť chránených národných parkov, jaskýň, termálnych kúpalísk, kultúrnych a historických pamiatok umožňuje návštevníkom aj aktívne formy oddychu.

TOP AKCIA!
Počas víkendu - 11.-12.8.2007 sa uskutoční v našej obci 13. ročník Goralských folklórnych slávností, na ktoré Vás srdečne pozývame. Viac info na našej oficiálnej stránke www.zdiar.sk
       
Domovská stránka obce:
http://www.zdiar.sk
Email adresa obce:
zdiar@zdiar.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore