Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Žilina

Skutočná poloha mesta Žilina
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol Najsvätejšej trojice
   
Žilina-

Prvá písomná zmienka o meste pochádza z roku 1208. Podľa písomných dokladov z 23.4.1312 bola Žilina už mestom.
Erb mesta Žilina bol prvý raz použitý na listine z 8.3.1379.
Mesto Žilina je jedným z najdôležitejších miest v Slovenskej republike. Jeho význam bol podmienený strategickou polohou na sútoku troch riek v údolí rieky Váh.
Žilina má bohatú históriu. Významným právnym a jazykovým dokumentom európskeho významu je Žilinská kniha, ktorej počiatky sú v roku 1378. V roku 1451 je v nej prvý zápis v slovenčine.
Žilinský Slováci si 7.5.1381 vymohli na panovníkovi zrovnoprávnenie s nemeckými kolonistami, čo panovník potvrdil listinou Privilegium pro Slavis. V nasledujúcich storočiach bola Žilina významným centrom remeselnej výroby, obchodu a vzdelávania.
Žilina-

Zásadný význam pre ďalší rozvoj malo vybudovanie železničných tratí koncom 19. storočia, s čím súvisel následný rozvoj priemyslu.
Významnou udalosťou našej histórie bolo vyhlásenie autonómie Slovenska 6. októbra 1938.
Od roku 1990 mesto prechádza búrlivým rozvojom. Rekonštruovala sa historická časť mesta, mnohé ulice i námestia. Mesto z vlastných zdrojov buduje ekologickú trolejbusovú dopravu. Význam mesta vzrástol po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 a ďalším impulzom pre ďalší rozvoj mesta bolo konštituovanie Žilinského kraja v roku 1996. Dnes v meste sídli veľké množstvo priemyselných podnikov rôznych odvetví, potravinárske podniky. Svoje sídlo tu má Žilinská univerzita a množstvo stredných škôl.
Kvôli svojej polohe je mesto významným východiskom do mnohých atraktívnych oblastí napr. do pohoria Malá Fatra s rázovitou obcou Terchová a so známou Vrátnou dolinou. V blízkosti mesta sa nachádzajú hrady Strečno a Lietava a kúpele Rajecké Teplice.
Kostol Najsvätejšej trojice (farský kostol) a Námestie Andreja Hlinku. Kostol Najsvätejšej Trojice je jednou z najvýznamnejších pamiatok v meste. Tento rímsko-katolícky kostol je na fotografii a spolu s Burianovou vežou tvorí najtypickejšiu panorámu nášho mesta. Pohľad na veže z Námestia Andreja Hlinku sa často objavuje na pohľadniciach, obrazoch atď. Kostol bol postavený okolo roku 1400. Na tomto mieste stál pravdepodobne už v 13. storočí Žilinský hrad. Trojloďový kostol bol pôvodne gotický, po prestavbe má renesančný charakter. Vzácne sú obrazy na oltároch. Veža kostola je vysoká 51 metrov.
Žilina-

Mariánske námestie je jadrom Mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá bola vyhlásená v roku 1987. Námestie je štvorcového tvaru s rozmermi približne 100 x 100 metrov, z ktorého vychádza deväť uličiek. Je typické svojimi domami, ktoré majú poschodia vysunuté a pod nimi vznikli priestory - arkády, ľudovo zvané laubne. Vznik námestia sa datuje pred rok 1300. Domy majú dodnes zachované gotické pivnice. V strede námestia je socha Nepoškvrnenej Panny Márie (Immaculaty), ktorá bola postavená na počesť rekatolizácie v roku 1738. Socha je umiestnená na podstavci s reliéfom svätého Floriána, patróna hasičov. Významným objektom na západnej strane námestia je kostol sv. Pavla apoštola a kláštor jezuitov. Domom číslo 1 na východnej strane námestia je radnica mesta Žilina. Radnica prešla viacerými stavebnými úpravami, jej dnešná podoba je z roku 1890. Na radnici dnes sídli primátor mesta a sú tu reprezentačné priestory. Zaujímavosťou je zvonkohra na čelnej strane budovy.
Kostol sv. Štefana v mestskej časti Rudiny je najstaršou architektonickou pamiatkou v Žiline. Vznik tohto neskororománskeho kostola datujú odborníci do rokov 1200 až 1250. Cenná je výzdoba kostola. Maľby na stenách pochádzajú približne z roku 1260. Kostol je ohradený kamenným múrom. Pri archeologickom prieskume v roku 1995 sa objavili základy kaplnky Božieho tela z 15. storočia, o ktorej boli dovtedy iba písomné záznamy.
Budatínsky zámok sa nachádza na sútoku Váhu a Kysuce. Ako strážny hrad vznikol v 13. storočí. Najstaršou časťou je valcovitá veža vysoká 20 metrov o priemere 12 metrov a s múrmi hrubými 2 metre. Dnes sídli v zámku Považské múzeum s expozíciou dejín Žiliny a archeológie. Zvláštnosťou je drotárska expozícia, jediná svojho druhu na svete.

       


   ...ďaľšie obrázky mesta Žilina:
Žilina-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore