Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Zlaté Moravce

Skutočná poloha mesta Zlaté Moravce
 Zvýraznená atrakcia:  Mauzóleum
   
Zlaté Moravce-Kaštieľ
Kaštieľ
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1113.
Zlaté Moravce sú jedným zo siedmych okresných miest Nitrianskeho kraja. Mesto je centrom horného Požitavia, obkoleseného z troch štvrtín Tribečským pohorím a Pohronským Inovcom.
Rozprestiera sa na ploche 45,36 km2, na oboch brehoch rieky Žitavy v nadmorskej výške 170 až 714 m n.m.
Zlaté Moravce patria vďaka svojej polohe medzi najteplejšie miesta na Slovensku s priemernou teplotou okolo 9,5 °C. Počtom obyvateľov patrí medzi menšie mestá.
Je tvorené nasledovnými katastrálnymi územiami: Zlaté Moravce, Kňažice, Opatovce nad Žitavou, Prílepy a Hoňovce.

Kaštieľ
Zlaté Moravce-Mauzóleum rodiny Migazzi
Mauzóleum rodiny Migazzi
Typ: kultúrna pamiatka
Ulica: Nám. A.Hlinku
Je to jednoposchodová barokovo-klasicistická budova s dvoma krídlami. Budova bola prestavaná kardinálom Krištofom Migazzim, viedenským arcibiskupom v roku 1789. V budove sa nachádza pobočka Ponitrianskeho múzea s dvoma oddeleniami: prírodovedným a historicko-archeologickým. Je tu sústredený i materiál o živote veľkého štúrovského básnika Janka Kráľa, ktorý tu žil od r. 1862 až do svojej smrti v r. 1876. Sídli tu Mestské kultúrne stredisko, je tu divadelná sála, mestská knižnica a obradná sieň. Na nádvorí je pomník Janka Kráľa postavený v r. 1962 akademickým sochárom Jánom Kulichom.

Mauzóleum rodiny Migazzi
Typ: kultúrna pamiatka
Ulica: ulica Prílepská
Bolo postavené v r. 1887 v neorománskom slohu. Dal ho postaviť tekovský župan Viliam Migazzi pre svoju manželku Antóniu Marczibányiovú a pre seba. Okolo mauzólea je priľahlý parčík. Je to sadovnícka kompozícia špecifickej zelene cintorínov a urnových hájov, ktorá je na Slovensku ojedinelá. Previsnuté formy smreka boli vysadené Viliamom Migazzim v r. 1887-1896 zo sadeníc pochádzajúcich z parku Sassouci pri Postdame.
Zlaté Moravce-Rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala archanjela
Rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala archanjela

Rímskokatolícky farský Kostol sv. Michala archanjela
Typ: kultúrna pamiatka
Ulica: Nám. A. Hlinku
Patrí medzi najhodnotnejšie a pôvodom najstaršie pamiatky v meste. Bol postavený v roku 1785 v barokovo-klasicistickom slohu na mieste starého gotického kostola z prvej polovice 15. storočia. Má typickú jednoloďovú dispozíciu s polkruhovým uzáverom presbytéria. Z jednej strany je pristavaná sakristia a z druhej strany oratórium. V zadnej časti je murovaný dvojpodlažný chór. Exteriér kostola so vstavanou vežou bol prebudovaný v slohu neskorého empíru. Interiér je vyzdobený vzácnymi obrazmi a maľbami v súčasnosti zreštaurovanými.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.zlatemoravce.eu
Email adresa mesta:
sekretariat@zlatemoravce.eu

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore