Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Zvolen

Skutočná poloha mesta Zvolen
 Zvýraznená atrakcia:  Zvolenský zámok
   
Zvolen-Mestské centrum, Autor: Mgr. Martin Mázor
Mestské centrum, Autor: Mgr. Martin Mázor
Jedno z najstarších miest stredného Slovenska - Zvolen - leží v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny, pri sútoku rieky Slatiny a Hron pod výbežkom pohoria Javorie. Prvá písomná zmienka o sídle pochádza z roku 1135 a viaže sa na lokalitu Pustý hrad, kde bolo stredisko mocenskej správy. Od 14. storočia v ňom sídlil Zvolenský župan, ktorý sa od konca 15. storočia presídlil na Zvolenský zámok. Prenikanie Turkov až do blízkosti banských miest si vyžadovalo zdokonaliť opevnenie hradov a vystavanie nových pevností. Aj Zvolenský zámok ešte pred koncom 16. storočia opevnili za účasti talianskych vojnových inžinierov. Súčasne obohnali hradbami aj mesto. Zvolenský zámok (národná kultúrna pamiatka) je vrcholným dielom gotického staviteľstva, ktoré dal postaviť v druhej polovici 14. storočia uhorský kráľ Ľudovít II. Veľký z Anjou ako gotické lovecké sídlo podľa vzoru Talianskych kastelov. Na prelome 15. a 16. storočia bol objekt obnovovaný neskorším majiteľom, uhorským šľachticom Jánom Thurzom. Pod vplyvom tureckých nájazdov bol opäť v 16. storočí renesančne prestavaný. Dnes sú jeho priestory využívané Slovenskou národnou galériou ako výstavný priestor pre exponáty európskeho stredovekého a slovenského moderného umenia. V letných mesiacoch sa na nádvorí zámku každoročne konajú Zámocké hry Zvolenské.
V jarných a letných mesiacoch ožíva Zvolen množstvom kultúrnych podujatí - Medzinárodným detským folklórnym festivalom, Medzinárodným folklórnym festivalom vysokoškolských súborov - Akademický Zvolen, Zámockou hudobnou jarou a ďalšími podujatiami v rámci Zvolenského kultúrneho leta. Pozornosť návštevníkov Zvolena upúta gotický kostol svätej Alžbety, ktorý pochádza z obdobia druhej polovice 13. storočia. Na historickom námestí sa nachádzajú meštianske domy priechodového typu v rôznych stavebných slohoch. Najvýstavnejším domom je malý kaštieľ – Finkova kúria, dom v nároží severnej časti námestia. Najstaršími pamiatkami mesta sú pozostatky architektúry komitatného hradu v lokalite Pustý hrad z 12. storočia v období panovania Belu III.
Pobyt v meste môžeme rozšíriť o okolité pohoria, pre ktoré je Zvolen východiskovým miestom. Rekreačný areál Neresnica s chatovou osadou a autokempingom je vhodný pre náročné vodné športy a rybolov. Tieto možnosti poskytuje taktiež typicky prímestská rekreačná oblasť Môťová. Ďalším centrom letnej rekreácie sú kúpele Kováčová s okolitým lesoparkom - Borovicovým hájom. V týchto kúpeľoch sa liečia poruchy pohybového a nervového ústrojenstva. Využívajú sa na to síranovo-uhličité a vápenato-horečnaté minerálne vody 47,5 °C teplé. Z hľadiska cestovného ruchu pre okres majú prvoradý význam kúpele Sliač s medzinárodným letiskom. Liečia sa tu poruchy obehového ústrojenstva. Minerálne pramene sú 13 °C teplé, voda je síranovo-hydrouhličitá, vápenato-horečnatá. Výhodou je aj časté autobusové spojenie so Zvolenom. Pacientom a návštevníkom v letných mesiacoch spríjemňujú pobyt podujatia Sliačskeho kultúrneho leta.
Južným smerom od okresného sídla Zvolen po medzinárodne významnej dopravnej tepne upútajú našu pozornosť prevažne vidiecke sídla, ktoré sa môžu popýšiť zachovanými objektmi ľudovej architektúry - sedliacke domy s vyrezávanými bránami, prípadne príležitostným nosením ľudového kroja (Babiná). Pokračujúc južne po tejto trase nás zaujmú zrúcaniny hradu Dobrá Niva a románsky katolícky kostol postavený okolo roku 1241 s hodnotným interiérom.
Ďalšou možnosťou poznávacích trás je chránený areál - Arborétum - Borová hora a botanická záhrada, ktoré môžu uspokojiť aj náročnejších návštevníkov prírody. Pre turistov a návštevníkov Zvolena je veľmi zaujímavá prechádzka náučno-turistickým chodníkom od zimného štadióna na už spomenutý Pustý hrad. Zaujíma Vás naše mesto, chcete vedieť viac, všetko čo Vás zaujíma a ešte oveľa viac nájdete na www.zvolen.sk a multimediálnom CD o meste Zvolen. Info: tel. 045/533 53 39, 045/542 92 68.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.zvolen.sk
Email adresa mesta:
mesto@zvolen.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore