Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Zvolenská Slatina

Skutočná poloha obce Zvolenská Slatina
 Zvýraznená atrakcia:  Pamätná izba spisovateľky T.Vansovej
   
Zvolenská Slatina-Rím.kat.barokový kostol
Rím.kat.barokový kostol
Prvá písomná zmienka z roku 1263 - prvý názov "SANCTA CRUX DE SOLIO (Svätý kríž pri Zvolene)", neskôr sa názvy obce menili. Do roku 1927 bola aj sídlom veľkoslatinského okresu, odvtedy nesie názov Zvolenská Slatina.
Najstaršie pamiatky o osídlení okolia obce sú z mladšej z doby bronzovej. Prírodné krásy a CHÚ: Alúvium Slatinského potoka a Hučavy, Krajinný priestor SITÁRKA, Vígľašský hradný vrch-BOKY, Prosisko, Pyramída a Skalka; minerálne pramene: Pri hruške, Na Selách.
Historické a kultúrne pamiatky: Rím. kat. barokový kostol Povýšenia sv. kríža (1787), Evanjelický kostol klasicistický s neogotickou fasádou (1784), Boroviny - Krvavník (bitka s Turkami v roku 1599), zrúcaniny Vígľašského zámku.
Kultúrne ustanovizne: Pamätná izba T.Vansovej, Rím.kat. ľudová škola, Pamätník padlých v I. a II. svet. vojne (Trúchliaca matka od akad. Sochára Prof. J.Kulicha), židovský cintorín.
Zvolenská Slatina-Klasicistický ev. kostol
Klasicistický ev. kostol
Turistika - pešia so značkovými trasami, chránené rastliny Vachta trojlistá, Žltohlav európsky, Korunka kockovaná, Valdštajnka trojlistá a bohatá fauna.
Významné osobnosti: rodáci - Mikuláš Moyzes (hudobný skladateľ), Ján Bahýľ (vynálezca vrtuľníka), T. Vansová (spisovateľka), Rinaldo Oláh (huslista a primáš), Mária Ďuríčková (spisovateľka), Prof. Ján Kulich (akad. Sochár), našu obec navštívil 1.Čsl. prezident T.G. Masaryk, sov. spisovateľ B.Polevoj.
Typické jedlá - miškulica (zemiaková polievka), šmirkas (bryndzová pomazánka), bryndzové halušky, bryndzovica (polievka), lepeň (slaný koláč z chlebového cesta).
Prezývky Slatinčanov "miškuličiari a bryndziari".
Remeslá v našej obci: výšivkárstvo, rezbárstvo, košikárstvo.
Hudobné telesá v obci - ľudová hudba.
Zvolenská Slatina-

K dispozícii je aj ľudový kroj ženský, mužský (nový aj starodávny).
Športové príležitosti: kolky (automaty), posilovňa, športový areál, rybolov, poľovačky, jazdectvo a športová streľba.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Zvolenská Slatina:
Zvolenská Slatina-
Zvolenská Slatina-Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore