Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Čataj

Skutočná poloha obce Čataj
 Zvýraznená atrakcia:  Čatajské špeciality a vyšívačky
   
Čataj-Tradičné kroje, osobitá čatajská výšivka
Tradičné kroje, osobitá čatajská výšivka
V súčasnosti má 986 obyvateľov. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1244.
Obec Čataj je zapojená do Malokarpatského združenia miest a obcí v rámci takzvanej vinárskej cesty.
Čataj je v širokom svete známy rozsiahlymi archeologickými lokalitami z neolitu, zo staršej doby bronzovej, doby laténskej, sťahovania národov i obdobia slovansko-avarského a veľkomoravského. Významné pamiatky materiálnej kultúry z jednotlivých období budú prezentované v pripravovanej "čatajskej izbe".
Po prvej svetovej vojne v roku 1919, navštívila Čataj francúzska vojenská misia na čele s jej veliteľom generálom Mittelhauserom.
Dňa 3.septembra 1991, zasadal v obci Čataj Conseil Permanent Union Internationale des Scienes Préhistoriques et Protohistoriques UNESCO. Dňa 5.septembra 1991, navštívili Čataj účastníci XII. Kongresu UISPP zo 63 štátov sveta, pod vedením generálneho sekretára UISPP Prof., Dr.Jacquesa Nenguina.
Čataj-Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
V Čataji sa narodil a tu aj býva významný vedec svetového mena archeológ a historik, dlhoročný generálny sekretár Union Internationale de Archeologie Slave (UIAS) a prezident UISPP Univ. Prof.PhDr. Bohuslav Chropovský DrSc., riadny člen-akademik SAV i bývalej ČSAV, člen viacerých zahraničných vedeckých inštitúcií.
Medzi najvýznamnejšie čatajské špeciality patria makovníky, orechovníky a syrovníky takzvané podkovičky, ako aj svadobné praclíky a slané praclíky.
V celom svete sú známe čatajské vyšívané blúzky i obrusy, jeden je i na stole sv. Otca Jána Pavla II.
Čatajské vyšívačky sa schádzajú na spoločné vyšívanie každý utorok do kultúrneho domu.
V obci pôsobia dve hudobné telesá - dychová hudba "ČATAJANKA" a ľudová hudba "FARKAŠOVCI". Obe telesá hrávajú i v zahraničí. Významné úspechy dosahuje i Folklórny súbor "TULIPÁN".
Čataj-Neskoro barokový rímsko-katolický kostol sv.Margity
Neskoro barokový rímsko-katolický kostol sv.Margity
Veľmi typický a bohatý na pestrofarebnú i veľmi zložitú i striebornú výšivku je v tomto regióne ojedinelý a prekrásny ženský kroj, ktorý možno vidieť zatiaľ po predchádzajúcom ohlásení, neskôr v pripravovanej čatajskej izbe. Je to mimoriadne zaujímavá a neobyčajne výrazná atrakcia, ktorá nemá obdoby široko ďaleko. Používa ho pri svojich vystúpeniach aj miestny folklórny súbor.
Tunajšie poľovnícke združenie robí pravidelne cvičné i turnajové streľby. Obecný úrad poriada každoročne Silvestrovské stretnutie s občanmi, na ktoré srdečne pozýva všetkých záujemcov zo SR i zo zahraničia.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore