Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Borovce

Skutočná poloha obce Borovce
 Zvýraznená atrakcia:  krypta pod kostolom s 24 kolumbáriami
   
Borovce-

Obec Borovce má vraj svoje meno od bobrového lesa, ktorý tu kedysi býval. Podľa starých listín v roku 1549 žila tu rodina menom “Bori“. Tiež maďarsky sa menovala Bori alebo „Vágbori“. Leží pri hlavnej ceste z Trnavy do Vrbového a Piešťan. Je rozdelená na 3. časti: na dolný koniec, stred tvorí majer a horný koniec kostol a škola.
Po celej dĺžke obce Borovce, smerom od Vrbového na Veselé, tiekol mlynský potok zvaný Holeška, ktorý dodával vodu pre všetky mlyny, ktoré boli popri ňom postavané. V dnešnej dobe potok už vyschol neslúži svojmu účelu.
Paralelne s Holeškou tiekol tým istým smerom vo vzdialenosti asi 500m ďalší väčší potok zvaný Dudváh. Ten však pre obec nemal taký význam ako Holeška.
Pôda v Borovciach vykazuje dobu naplavenín, lebo zem žlta, ílovitá a bez kameňa, Je veľmi úrodná.
Borovce-

Školská budova bola postavená r. 1792 – mala iba jednu triedu. Druhá trieda bola postavená v r. 1876 a tretia trieda až v r. 1932. Podľa vtedajších ministerských nariadení nesmel byť v triede vyšší počet žiakov ako 60.
V roku 1916 bola vybudovaná miestna traťová dráha. Bola to traťová odbočka z Trebatíc a končila v Rakoviciach. Mala dve nakladacie stanice: Borovce a Rakovice. Najviac ju využíval miestny majer pre dovoz rôzneho tovaru a roľníci pre nakladanie a odvoz repy. Farská budova bola postavená v r. 1747 pre organistu v r. 1810 však už bola zriadená riadna fara, ktorá bola v r. 1821 vykradnutá. V takom stave, ako je teraz bola zrekonštruovaná v r. 1822.
Na hornom konci dediny oproti Ocskayovej záhrade stojí kostol. Bol pod patronátom Náboženskej základiny – fundus religionis a je zasvätený svätému Vavrincovi – mučeníkovi. Bol stavaný v r. 1777 – 1781. Má zlatú monštranciu. Pod kostolom je krypta s 24 kolumbáriami, kde sú pochovaní zemani a borovskí farári. V súčasnosti majú Borovce 880 obyvateľov. Patria medzi úspešne sa rozvíjajúce obce. Za posledné roky pribudlo veľa nových a zrekonštruovaných starších domov, rozšírila sa sieť služieb obyvateľstva a obchodnej siete, stále sa nájdu pracovné príležitosti pre občanov, zvyšujú sa kultúrne aktivity a naďalej sa vylepšujú medziľudské vzťahy.
Zapísala: Vilma Kosáková.
Kronikárka obce Borovce.

Starosta obce organizuje pre mládež a ostatných záujemcov cyklokrosový pretek, ktorý sa uskutoční dňa 01.02.2005 o 9.30 hod v dolnom hliníku pri kaplnke.
     Veríme, že sa preteku zúčastní mládež v čo najväčšom počte. Je potrebné aby si účastníci preteku priniesli prilbu a teplé ošatenie.
Borovce-       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore