Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Mokrá Lúka

Skutočná poloha obce Mokrá Lúka
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol
   
Mokrá Lúka-

Najstarší písomný doložený názov obce je z roku 1427 Kerekreth. Obec leží v juhovýchodnej easti Slovenského rudohoria na nive a terasovej plošine pri vtoku potoka pretekajúceho obcou od Muráoa. Obec sa spomína ako vlastníctvo Jelšavského panstva, od polovice 15. storoeia Muránskeho panstva. Už v stredoveku sa obyvatlelia zaoberali pálením dreveného uhlia, hutníctvom, kováestvom a garbiarstvom. Od 18. storoeia tu pracovali výrobne železa v 1.polroku 19. storoeia dve pece a dva hámre. Historicky najstaršou budovou je evanjelický toleranený kostol z roku 1785, potom rímsko-katolícky kostol postavený v roku 1902 s použitím barokového zariadenia a dreveného mašovaného stropu z pôvodného kostola, ktorý bol z 1. štvrtiny 18. storočia.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore