Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Magyarul
Erb

Kittsee

Skutočná poloha obce Kittsee
   
Kittsee-

Nadmorská výška: 136 m, Počet obyvateľov: 1 961, Kapacita lôžok: ?
Kittsee je známe hlavne vďaka rozsiahlemu počtu odrôd marhúľ; vhodná klíma a vlastnosti pôdy dávajú tomuto jedinečnému ovociu výnimočnú arómu nie len pre pálenie tu v obci – nie nadarmo chodia mnohý z celého Rakúska nakupovať marhule práve sem do obce Kittsee. V obci je rozvinuté aj vinárstvo na 30 hektároch; na hlinitej piesočnatej a štrkovej pôde sa darí najmä bielym odrodám viniča.
Pamätihodnosti v obci:
Zámok Altes Schloss (v súkromnom vlastníctve – nie je prístupný verejnosti)
Pôvodne hrad uprostred jazera na starom ramene Dunaja pochádza z 12. st.; trojposchodový štvorkrídlová stavba s pravouhlým dvorom bola pravdepodobne postavená posledným Arpadom ako hraničné opevnenie proti Rakúsku. Z novostavby zámku v 16. a 17. st. sa zachovali rôzne pozostatky; točité schody s erbom na nádvorí a osemuhlá veža. Za zámkom sa nachádza dobre udržiavaný židovský cintorín.
Zámok Neues Schloss
Kittsee-

Johann Listy dal v r. 1668 postaviť zámok Neue Schloss zo starého veľkostatku. Renesančná budova bola za kniežaťa Esterházyho (1730-1740) prestavaná v barokovom štýle.
Neskôr prišla rodina Batthyány-Strattmann. Po získaní obcou v r. 1969 bol zámok od základov zrenovovaný a zatarasené arkády čestného dvora boli sprístupnené. V r. 1973 tu bolo otvorené etnografické múzeum rozsiahla výstavná zbierka ľudovej kultúry z východnej a južnej Európy. Hlavný vchod do parku so železnými mrežami zdobila pôvodne rakúsko-francúzsky pavilón na parížskej svetovej výstave v r. 1900.
„Modrý kríž“ (Blaue Kreuz)
Štíhla, hladký stĺp s bohato zdobenou hlavicou a pietou sa nachádza na ceste smerom do Bratislavy. Na podstavci sa nachádzajú erb Batthyányho a rok 1752. V r. 1948 bol stĺp zrenovovaný.
Stĺp sv. Trojice
Morový stĺp na trávniku s postavami sv. Rochus a Sebastian, ktorý pochádza z r. 1727. Na prednej strane sa nachádza reliéf Madony a sv. Trojice. V r. 1998/99 bol stĺp kompletne zrekonštruovaný.
Veža Heidenturm
Veža je pozostatkom kostola Michaelskirche, z predošlého stredovekého osídlenia Lern a ako jediná stavba prežil turecké nájazdy v r. 1529.
Kittsee-

Katolícky farský kostol „zur Kreuzerhöhung“
Zdá sa, že Kittsee je stará farnosť; už pred r. 1250 sa tu nachádzal románsky kostol v strede obce. Starý kostol sv. Pankrácia bol počas tureckých nájazdov (1529) úplne zničený, napriek tomu v r. 1548 znovu postavený. V rokoch 1735/36 sa začala stavba nového kostola na konci obce, ktoré úplne zhorel v r. 1795. Kostol postavený v r. 1808 bol počas 2. svetovej vojny vyhodený do vzduchu, takže v r. 1948-52 musel byť postavený úplne nový kostol. Vysoký, trojloďový kostol s vstavanou západnou vežou bol postavený podľa štýlu baziliky. Na hlavnom oltári sa nachádza baroková drevené súsošie ukrižovaného z 18. st.
Stĺp nepoškvrneného počatia
V strede dediny bol postavený stĺp vzpriamene stojacej Immaculata (18. st.)
Všeobecné zariadenia:
Banka Burgenland, Sparkasse Kittsee-Hainburg-Neusiedl, Raiffeisenbank, pošta Kittsee.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Kittsee:
Kittsee-
Kittsee-
Kittsee-
Kittsee-
Kittsee-
Kittsee-


Domovská stránka obce:
http://www.kittsee.at
Email adresa obce:
post@kittsee.bgld.gv.at

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore