Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Magyarul
Erb

Jarovce

Skutočná poloha  Jarovce
 Zvýraznená atrakcia:  Neskorobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša
   
Archeologické pamiatky a lokality:
V obci sa nachádzajú zvyšky obchodnej Jantárovej cesty a stará kostnica (pravdepodobne z 11. stor.) umiestnená na cintoríne.
Divadlá a divadelné scény:
Divadelné predstavenia sa uskutočňujú v Dome kultúry.
Koncertné sály:
Koncerty bývajú v Dome kultúry a príležitostne v miestnom kostole.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Neskorobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša (r. 1760) dal vystavať gróf Esterházy. Monumentálna veža vznikla neskôr (19. stor.). Na konci 2. svet. vojny ju fašisti zničili, dnešná veža vznikla v r. 1979. Drevená baroková plastika Ecce homo je zo 17. stor. a drevená gotická socha Madony z konca 15. stor. Interiér je z 18. stor.
Prícestné plastiky a kríže:
V obci sa nachádza kríž.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Na Mandľovej ul. sa nachádza pamiatkovo chránená architektúra Chorvátov, ktorí obec osídlili v 16. stor., keď utekali z vlasti pred tureckými vojskami. Ide o prízemné sedliacke domy z pálených i nepálených hlinených tehál.
Architektonické stavby súčasnosti:
Sú to moderné luxusné vily z posledného desaťročia.
Pamätné tabule a pamätné miesta:
V obci stojí pomníček na pamäť úmrtia obyvateľky obce počas svetovej vojny.
Parky, záhrady a iná historická zeleň:
Park sa nachádza v kostolnej záhrade a zaujímavý je aj široký historický pás zelene medzi dvoma cestami, vedúcimi obcou.
Dychovka:
Pri verejných udalostiach obce účinkuje miestna dychová hudba.
Folklór:
Potomkovia chorvátskych imigrantov udržujú chorvátske tradície, najmä spev a vyšívanie.
Pôsobia tu folklórne zbory miestnych Chorvátov.
Hudobníci v obci a okolí:
V obci býva operná sólistka Andrea Kristel-Dudášová (v súčasnosti má angažmán v Nemecku).
Výtvarníci v obci a okolí:
V obci žijú a tvoria dvaja výtvarníci – akad. sochár Ján Šucháň a dizajnér Martin Kráľ.
Hody:
Hody bývajú prvú septembrovú nedeľu pri príležitosti výročia vysvätenia Kostola sv. Mikuláša.
Kultúrne podujatia obce:
V Jarovciach je čulý kultúrny život. Na koncertoch vystupujú miestne chorvátske zbory, hasičská dychovka, rôzne hudobné skupiny miestne i z blízkej Bratislavy. Populárne sú výmenné koncerty s chorvátskymi zbormi z okolitých krajín.
Zmenárne:
V Jarovciach je hraničná zmenáreň.
Pošty:
Pošta je v neďalekých Rusovciach.
Penzión Malá
Pilová 2, tel. 02/62 86 0186
Penzión Héra
Semenárska 36,
tel. 02/62 86 02 74
Reštaurácia-Pizzeria Malá
02/62 86 01 86
Jantárová 11
Pizzeria – Jarovecký dvor
02/62 86 03 45
Mandľová 48
Pohostinstvo
02/62 86 03 44
Ovocná 2
Pizzeria Miki
02/62 86 01 89

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore