Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Magyarul
Erb

Kalinkovo

Skutočná poloha  Kalinkovo
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky Kostol sv. Františka Serafína
   
Kalinkovo-Štadión miestnych futbalistov
Štadión miestnych futbalistov
Kostoly a sakrálne pamiatky:
V obci sa nachádza zrúcanina románskeho kostola (r. 1260). Cirkevné obrady sa konajú v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka Serafína (r. 1910, ktorý je historizujúcou stavbou s neorománskymi prvkami. Jednoloďový priestor je zakončený polkruhovým presbytériom, zaklenutým valenou klenbou s lunetami. Interiér je pôvodný. Fasáda je členená pilastrami a pristavaná veža ihlanovito zakončená.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Z konca 19. stor. sa zachovali štítové murované domy s dvoosovou fasádou, barokovým profilovaním a sedlovou strechou.
Prícestné plastiky a kríže:
Prícestný kríž – zač. 20. stor., ústredný kríž cintorína- zač. 20. stor., Božia muka- z 19. stor.
Pamiatky techniky:
Hornožitnoostrovná hrádza z 19. stor. – kult. – historická pamiatka
Hody:
Na sv. Františka 04. 10.
Kultúrne podujatia obce:
Deň obce 05. 07.
Reštaurácia Rybársky cech
02/45 98 91 75
V Terezkinom dvore
Kalinkovo 191
RESTMAKABOS
majiteľ p. Maslilovič Kalinkovo 99

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore