Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul
Erb

Malinovo

Skutočná poloha  Malinovo
 Zvýraznená atrakcia:  Neogotický tehlový neomietnutý Kostol sv. Juraja Mučeníka
   
Malinovo-Budova Obecného úradu
Budova Obecného úradu
Divadlá a divadelné scény:
Všetky kultúrne podujatia sa uskutočňujú v Kultúrnom dome.
Cintoríny:
V obci je cintorín.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Neogotický tehlový neomietnutý Kostol sv. Juraja Mučeníka (2. pol. 19. st.) bol pôvodne pohrebnou kaplnkou majiteľov panstva Apponyiovcov. Portál kostola zdobí veľké lomené okno. Na pôvodnom hlavnom oltári je plastika patróna kostola - sv. Juraja (18. stor.). Na východnej strane kostola sa nachádza renesančná kaplnka (2. pol 17. stor). V kostole a na jeho nádvorí sú unikátne náhrobky rodiny Apponyiovcov.
Na konci obce je kaplnka s barokovou sochou sv. Jána Nepomuckého z r. 1793.
Prícestné plastiky a kríže:
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Božia muka sa nachádza pri ceste smerom do Bratislavy.
Zámky a kaštiele:
Už na začiatku 13. stor. stál v obci s názvom Castel um Ybreharth vodný hrad, v ktorom sídlil rád templárov. Neskôr sa dostal do majetku grófov zo Svätého Jura a Pezinka. V poslednej tretine 17. stor. postavili na mieste vodného hradu renesančný kaštieľ, ktorý niekoľkokrát zmenil majiteľov. V prvej polovici 19. stor. dostal po rekonštrukcii dnešnú podobu. V kaštieli sídli Stredná záhradnícka škola.
Architektonické stavby súčasnosti:
Stredné odborné učilište záhradnícke a internát školy má novú modernú budovu.
V obci je nová výstavba rodinných domov.
Architektonické pamiatky (z toho v zoznamoch kultúrnych pamiatok):
Pri miestnom úrade je neoklasicistická zvonica z r. 1862.
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
V obci je známa Stredná záhradnícka škola, najstaršia škola tohto zamerania na Slovensku. Vznikla počas prvej Čs. republiky.
Parky, záhrady a iná historická zeleň:
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Okolo kaštieľa je rozsiahly park s cudzokrajnými drevinami.
Obec sa nachádza v blízkosti Malého Dunaja, pozdĺž ktorého sa rozprestierajú lužné lesy.
Výtvarníci a herci v obci a okolí:
V obci v r. 2003 vystaval rodinný dom herec Ivan Vojtek.
Pošty:
V obci je pošta.
Ubytovanie je možné v internáte Strednej školy záhradníckej (v novej budove).

       


   ...ďaľšie obrázky  Malinovo:
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - celkový pohľad na vstup
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - celkový pohľad na vstup
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - jazierko v parku
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - jazierko v parku
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - pohľad zozadu
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - pohľad zozadu
Malinovo-Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - vodná priekopa zboku
Renesančný kaštieľ s anglickým parkom - vodná priekopa zbokuInfo:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore