Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

Deutch
Erb

Rusovce

Skutočná poloha  Rusovce
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol sv. Márie Magdalény
   
Rusovce-Obecný úrad
Obecný úrad
Archeologické pamiatky a lokality:
V chotári obce je odkrytý rímsky vojenský tábor a civilné mesto Gerulata z 1. – 5. stor. n. l. Bol súčasťou Limes Romanum na území rímskej provincie Panónia. Sú tu zvyšky súkromných i verejných budov, oltáre, náhrobníky a iné. Odkryté je aj slovansko – avarské pohrebisko a sídlisko z čias Veľkej Moravy.
Divadlá a divadelné scény:
V parku kaštieľa je z bývalej koniarne vybudovaná umelecká scéna SĽUKu.
Koncertné sály:
Umelecká scéna SĽUKu.
Múzeá:
V archeologickej lokalite je vytvorené exteriérové múzeum Antická Gerulata.
Cintoríny: 
Rímskokatolícky cintorín bol založený na konci 18. stor.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Barokový, pôvodne renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Márie Magdalény (r. 1608) je jednoloďová stavba s valenou klenbou s lunetami a presbytériom zaklenutým krížovou klenbou. V interiéri kostola sa nachádzajú neskororenesančné plastiky. Pod omietkou vo veži sú renesančné sgrafitá a nad renesančným portálom letopočet 1613.
Románsky rímskokatolícky Kostol sv. Víta a sv. Modesta na okraji parku bol postavený zo stavebného materiálu Gerulaty. Je spomínaný v 13. stor., neskôr bol goticky a barokovo prestavaný.
Kostol evanjelickej cirkvi pochádza z prvej pol. 19. stor.
Rusovce-Evanjelický kostol
Evanjelický kostol
V obci je aj novogotická kaplnka z konca 19. stor.
Prícestné plastiky a kríže:
V obci sa nachádza kríž.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Väčšina zástavby historickej časti poschádza z 19. a zač. 20 stor. Najstaršou časťou urbanistickej štruktúry obce sú ulice Irkutská, Gerulatská a Maďarská a návršie s Kostolom sv. Márie Magdalény až po dunajský brod. Murované trojpriestorové domy, omazané a obielené sú situované v radovej zástavbe i v hlbokých domoch.
Zámky a kaštiele:
Romantický neogotický trojpodlažný kaštieľ z prvej pol. 19. stor. (v štýle tudorovskej gotiky) v tvare U bol postavený na mieste staršieho kaštieľa. Interiér je vybavený dreveným obložením, štukovou výzdobou a rezbárskymi detailmi.
Architektonické stavby súčasnosti:
Vybudovaný je obchodný dom Jednota, zdravotné stredisko, materská škola, knižnica, divadelná scéna v parku kaštieľa, dunajská hrádza s cykloturistickou trasou a novodobé luxusné vily.
Architektonické pamiatky (z toho v zoznamoch kultúrnych pamiatok):
Pôvodné barokové domy na Hlavnej ulici.
Pamiatky techniky:
Územie Rusoviec bolo v blízkosti križovatky obchodných ciest – podunajskej a Jantárovej, ktorá mala brod cez Dunaj pri tzv. Bergli.
Po katastrofálnych povodniach v 18. stor. sa zreguloval Dunaj a vystavala tzv. Tereziánska hrádza.
Požiarnický zbor vlastní hasičskú striekačku z r. 1905, ktorú používa pri slávnostných príležitostiach.
Na brehoch Dunaja bolo v minulosti niekoľko mlynov.
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
Obec v 16. stor. osídlili v štyroch migračných vlnách Chorváti, utekajúci pred tureckými vojskami a postupne novému domovu vtisli chorvátsky charakter.
Parky, záhrady a iná historická zeleň:
Pôvodná baroková zámocká záhrada bola prebudovaná na anglický park so vzácnymi ihličnatými a listnatými drevinami, na ktorý voľne naväzuje lužný les s horárňou.
Topoľová aleja, ktorá lemovala cestu k rusovskej zátoke, zanikla pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo.
Folklór:
Zachoval sa zvyk fašiangovej obchôdzky masiek.
Rusovce-Kostol sv. Márie Magdalény
Kostol sv. Márie Magdalény
Hudobníci v obci a okolí:
V obci ( v kaštieli) sídlil od r. 1950 – 1990 SĽUK. Dnes pôsobí iba na umeleckej scéne.
Hody:
Rímskokatolícke hody sú na sv. Magdalénu.
Evanjelíci podobným spôsobom svätia Ďakovanie za úrodu
Kultúrne podujatia obce:
Z kultúnych podujatí hodno spomenúť vystúpenia SĽUKu, Zadunajský majáles, súťaž s historickou požiarnou technikou, Katarínsku zábavu a na výročie SNP zapálenie vatry.
Zmenárne:
Zmenáreň je na hranici Rusovce-Rajka.
Pošty:
Pošta je na Balkánskej ul 122.
Penzión Ruský dom
Balkánska 57
Tel.: 02/62859112
Reštaurácia a pohostinstvo 02/62 85 91 03
Balkánska 113
Espreso Gerulata 02/62 85 92 93
Balkánska 66
Espreso Hranica 02/62 85 92 00

       


   ...ďaľšie obrázky  Rusovce:
Rusovce-Kostol sv. Víta
Kostol sv. Víta
Rusovce-Základná škola Rusovce
Základná škola Rusovce
Rusovce-Kláštorná škola grófky Henckel (zo začiatku 20. storočia) - neskôr kultúrny dom
Kláštorná škola grófky Henckel (zo začiatku 20. storočia) - neskôr kultúrny dom
Rusovce-Detský folklórny súbor Gerulata
Detský folklórny súbor Gerulata
Rusovce-SĽUK
SĽUK
Rusovce-Rusovský kaštieľ
Rusovský kaštieľ
Rusovce-Múzeum Antická Gerulata
Múzeum Antická Gerulata
Rusovce-Múzeum Antická Gerulata
Múzeum Antická Gerulata
Rusovce-Múzeum Antická Gerulata
Múzeum Antická Gerulata
Rusovce-Novostavby v Rusovciach - mimo pamiatkovej zóny
Novostavby v Rusovciach - mimo pamiatkovej zóny
Rusovce-Novostavby v Rusovciach - mimo pamiatkovej zóny
Novostavby v Rusovciach - mimo pamiatkovej zóny
Rusovce-


Domovská stránka :
http://www.rusovce.sk
Email adresa :
mu.rusovce@slovanet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore