Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

Deutch
Erb

Slovenský Grob

Skutočná poloha  Slovenský Grob
 Zvýraznená atrakcia:  Rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa
   
Slovenský Grob-Niečo z ľudovej tvorby
Niečo z ľudovej tvorby
Cintoríny:
V obci je rímskokatolícky cintorín.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Na cintoríne je rímskokatolícky Kostol sv. Jána Krstiteľa (r. 1614). V obci sú dve kaplnky – baroková Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie (pol. 18. stor.) a klasicistická Kaplnka sv. Anny (koniec 18. stor.).
Ďalšie oblasti spadajúce pod oblasť kultúry:
Obec založili nemeckí drevorubači a podľa toho, že celé okolie v zime pokrýval ľad, ju nazvali Eis Grube – Ľadová jama. V 16. stor. osídlili obec Chorváti, utekajúci pred Turkmi. Neskôr priľahlé veľké vodné plochy podnietili chov husí a kačíc, ktoré ženy piekli v piatok v pekárskych peciach a v sobotu predávali na trhoviskách v Bratislave a Pezinku. V 70. rokoch 20. stor. vznikla tradícia chodiť na husacinu, lokše a víno do domov v Slovenskom Grobe.
Ľudové umenie – ľudovoumelecká výroba:
V Slovenskom Grobe sa uchovala tradícia výšivkárstva a paličkovania čipiek, nie však zvyk maľovania pecí a rezbárstva.
Kultúrne podujatia obce:
V obci sa uskutočňuje súťaž v speve ľudových a populárnych piesní – Malokarpatský slávik.
Pivnica u zlatej husi
Pezinská 2
Ponuka husacích špecialít s lokšami a malokarpatských vín.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore