Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul
Erb

Tomášov

Skutočná poloha obce Tomášov
 Zvýraznená atrakcia:  Kaštiel
   
Tomášov-Obecný úrad Tomášov
Obecný úrad Tomášov
Divadlá a divadelné scény:
V obci je Kultúrny dom.
Cintoríny:
Cintoríny sú v Tomášove i v priľahlých častiach obce – Tamášháze a Malom Madaráse. Na tomášovskom cintoríne sa nachádzajú hrobky a náhrobné kamene zemianskych rodín - Strasserovcov, Czenkeyovcov a iných.
Kostoly a sakrálne pamiatky:
Ranobarokový rímskokatolícky Kostol sv. Mikuláša Biskupa postavili v 2. polovici 17. stor. na základoch pôvodného kostola. Dnešná zromantizovaná fasáda pochádza z 19. stor. V interiéri jednoloďového kostola je baroková kazateľnica, spovednica, krstiteľnica a polychrómovaná drevená socha sv. Jána Nepomuckého z 2. pol. 18. stor.
Na cintoríne stojí neogotická Kaplnka sv. Kríža z 19. stor.
V časti Malý Madaras je zvonica zo zač. 20. stor.
Oproti kostolu je umiestnený kríž z pol. 19. stor. a na cintoríne v Tamášháze kríž z pol. 20. stor.
V Malom Madaráse je na cintoríne ústredný kríž.
Tomášov-Kultúrny dom
Kultúrny dom
Prícestné plastiky a kríže:
Pri Hlavnej ceste v Tomášove je kríž z pol. 19. stor. a v Malom Madaráse je prícestný Trojičný kríž a Božia muká.
Objekty ľudovej architektúry, ľudové domy:
Pôvodná ľudová architektúra sa nezachovala. V časti Tamášháza je niekoľko domov slovenských a moravských kolonistov z 30. r. 20. stor.
Zámky, kaštiele a kúrie:
Pôvodne barokový kaštieľ (prvá pol. 18. stor.), na konci storočia klasicisticky upravený a v r. 1953 adaptovaný, je rozsiahla stavba v tvare U. Dnes je v ňom umiestnený detský domov. Zámok nie je prístupný verejnosti.
V obci sa nachádza kúria rodiny Czenkyovcov z 1. pol. 19. stor, prízemná budova v pôdoryse tvaru T.
Pamiatky techniky:
Trojpodlažné budovy valcového mlyna a sýpka Strasserovcov sa zachovali v pôvodnom stave. Slúžia však inému účelu.
Historické domy:
V pôvodnej budove cirkevnej rímskokatolíckej školy z pol. 19 stor., neskôr zrekonštruovanej, je dnes pohostinstvo a predajňa.
V dome Wallenovcov z 2. pol. 19. stor. je Obecný úrad.
Tomášov-Kaštiel
Kaštiel
Pamätné tabule a pamätné miesta:
Na námestí je Pamätník obetiam 1. a 2. svet. vojny a Pamätník vojaka, občana obce, ktorý padol v 1. svet. vojne.
Parky, záhrady a iná historická zeleň:
Na počesť kráľovnej Alžbety bol zriadený rozsiahly anglický park, ktorý sa podnes zachoval, čiastočne s pôvodnými drevinami.
Menšie plochy z pôvodného lužného lesa pri Malom Dunaji a jeho mŕtvom ramene sa využívajú na rekreačné účely.
Slávni rodáci z oblasti kultúry:
Ján Thaiz, nar. 1832, farár, na jeho počesť postavili v pol. 19. stor. cirkevnú školu.
PhDr. Teodor Lamoš, nar. 1921, historik a vedec. pracovník Historického ústavu SAV.
Ladislav Varsányi, nar. 1921, riaditeľ školy, autor školských učebníc.
Pošty:
V obci je pošta.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Tomášov:
Tomášov-Cintorín
Cintorín
Tomášov-Kostol
Kostol
Tomášov-Základná škola
Základná škola
Tomášov-Telocvičňa
Telocvičňa


Domovská stránka obce:
http://www.tomasov.sk
Email adresa obce:
obec@tomasov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore