Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Zlatá Baňa

Skutočná poloha obce Zlatá Baňa
 Zvýraznená atrakcia:  V rokoch 1730-1861 sa v chotári obce realizovali pokusy o ťažbu zlata
   
Zlatá Baňa-Obec Zlatá Baňa
Obec Zlatá Baňa
Zlatá Baňa leží v Slanských vrchoch, v hornej časti doliny Delne. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1550, keď kráľ Ferdinad I. poveril Spišskú kapitulu uviesť zemanov zo Žehne do vlastníctva dedičných a získaných majetkov, teda aj do vlastníctva polovice baní v doline Delne. Banská osada vzikla v prvej polovici 16. st. v chotári obce Lesíček. Samostatnou obcou sa stala v polovici 19. st. V dokumentoch sa názov dediny uvádza nasledovne: 1567 Aranpatak vo význame Zlatý Potok, 1873 Aranybánya (Zlatá Baňa), 1920 Zlaté, 1927 Zlatá Baňa.
V rokoch 1730-1861 v dnešnom chotári obce sa realizovali neúšpešné pokusy o ťažbu zlata, ktoré sa skončili vybudovaním erárneho podniku na ťažbu hliny na výrobu kachieľ. V tých dobách sa ustálil aj terajší názov obce. Pokračovaním baníckej činnosti v chotári obce bola ťažba antimónu začiatkom 20. stor. (ťažba bola zastavená v priebehu I. sv. vojny).
Rozsiahle lesy v okolí obce v 19. st. boli erárnym majetkom.
V obci postavili kostol až v najnovších dobách, začiatok stavby v roku 1968, rozhodnutím úradníkov /OV KSS/ pozastavený a ukončený až v roku 1975.
Zlatá Baňa-Súťaž v ryžovaní zlata
Súťaž v ryžovaní zlata
Erb obce a symboly schválené až v roku 1998.

       
Domovská stránka obce:
http://www.zlatabana.sk
Email adresa obce:
obec@zlatabana.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore