Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.09.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Stará Turá

Skutočná poloha mesta Stará Turá
 Zvýraznená atrakcia:  Najvyšší vrch Bielych Karpát Veľká Javorina
   
Stará Turá-Strážkyňa vôd na Námestí slobody v Starej Turej
Strážkyňa vôd na Námestí slobody v Starej Turej
Desaťtisícové mestečko Stará Turá so svojimi rozsiahlymi kopanicami leží na svahoch pod hrebeňom Bielych Karpát s panorámou ich najvyššieho vrchu Veľkej Javoriny (970 m). Štatút mesta získala v roku 1964, prvýkrát sa však spomína už v roku 1392 ako súčasť panstva známeho hradu Čachtice. Privilégiá kráľa Mateja I. (v r. 1467) a kráľa Leopolda I. (v r. 1669) podporili jej rozvoj, staroturania boli v minulosti výborní remeselníci a šikovní obchodníci, najmä s drevenými výrobkami, topeným maslom a plátnom. V minulosti mala papiereň i pivovar, staroturianski obchodníci boli zakladatelia výrobní bryndze v Detve a okolí.
Veľa významných osobností a udalostí je spojených s týmto mestom. Nájdete tu stopy Ľudovíta Štúra i Jozefa Miloslava Hurbana. Pôsobili tu národovci Augustín Roy, Ján Zimmerman a Andrej Pulman. Za počiatky charity možno označiť starostlivosť sestier Márie a Kristíny Royových o siroty, opustených, chorých a starých ľudí, nábožné literárne dielo Kristíny sa stalo prekladmi do vyše troch desiatok jazykov svetoznámym.
Mesto neobišli ani udalosti rokov 1848-49. V čase SNP bol hrebeň Bielych Karpát (hranica s protektorátom) významným miestom odboja, okolie je posiate pamätníkmi na udalosti a osobnosti tohto obdobia.
Dominantami mesta sú kostoly: evanjelickej cirkvi a.v. a rímskokatolíckej cirkvi, medzi kultúrne zaujímavosti patrí aj stĺp hanby, bývalý obecný dom a dom Nad pivnicou. Novodobý je kostol Cirkvi bratskej /1984/. Pamätníky obetiam I. svetovej vojny a odboja v II. svetovej vojne sú miestami vďaky a spomienok...
Stará Turá-Vodná nádrž Dubník - stredisko rekreacie, rybolovu a vodných športov
Vodná nádrž Dubník - stredisko rekreacie, rybolovu a vodných športov
V povojnovom rozvoji mesta i jeho okolia zohral najvýznamnejšiu úlohu podnik Prema, výrobca meracej techniky, neskôr Chirana, svetoznámy výrobca zdravotníckej techniky. Aj v nových podmienkach po reorganizácii výroby na menšie firmy tieto zastávajú najvýznamnejším zamestnávateľom obyvateľov mesta a spádového okolia.
Stará Turá svojou polohou a okolím poskytuje všestranné možnosti celoročnej turistiky, vyznačené turistické i cykloturistické trasy vás zavedú k prírodným i kultúrnym zaujímavostiam: Veľká Javorina (970 m n.m.), Inovec (1042 m n.m.), hrady Čachtice, Beckov, Tematín, ale i Trenčín a Mohylu na Bradle. Blízkosť hranice z ČR pozitívne vplýva na turistický ruch i cezhraničnú spoluprácu. Vodné nádrže Dubník I. a II. sú miestom oddychu i aktívnej rekreácie pre turistov i milovníkov rybačky a vodných športov.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.staratura.sk
Email adresa mesta:
msu@staratura.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore