Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
30.11.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul

English
Erb

Kolárovo

Skutočná poloha mesta Kolárovo
 Zvýraznená atrakcia:  Vodný mlyn
   
Kolárovo-Vzplanutie živlov - umelecká plastika zobrazuje súdržnosť pri povodni
Vzplanutie živlov - umelecká plastika zobrazuje súdržnosť pri povodni
Kolárovo patrí medzi najväčšie mestá dolného Žitného ostrova. Mesto má približne 11 tisíc obyvateľov a leží na Podunajskej nížine pri sútoku Váhu a Malého Dunaja. V listinách sa prvýkrát spomína v roku 1268 a počas svojej existencie niekoľkokrát zmenilo názov (Stará Guta, Veľká Guta, Malá Guta, Gutta), naposledy v auguste 1948. Kolárovo bolo povýšené na mesto dvakrát. V listine kráľa Ladislava V. z roku 1551 sa Gutta už spomína ako mestečko.
V chotári obce stál v minulosti Žabí hrad, podľa niektorých prameňov sa nazýval Hrad mieru, ktorý dala postaviť kráľovná Mária v roku 1349. Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1724-25 v barokovom slohu na mieste vyhoreného staršieho gotického kostola. Kolárovo počas svojej vyše 700 ročnej existencie prešlo mnohými živelnými pohromami (požiare a povodne). V roku 1965 postihla Kolárovo najničivejšia povodeň v histórii. Po povodni výlučne poľnohospodárskej obce sa Kolárovo zmenilo na priemyselné centrum severovýchodnej časti Žitného ostrova.
14. októbra 1967 z najväčšej obce Československa sa stáva mesto, Kolárovo opäť získalo štatút mesta.
V peknom prírodnom areáli pri starom koryte Malého Dunaja v Kolárove sa nachádza plávajúci Vodný mlyn. Je jedinou pamiatkou svojho druhu na Slovensku. V objekte je zriadené múzeum vodného mlynárstva. V prírodnom areáli sú vytvorené podmienky na táborenie, stravovanie a na usporiadanie rôznych spoločenských podujatí a školení, ako napr. školenie pre ochrancov prírody. Plávajúci Vodný mlyn s mestom spája najdlhší zastrešený drevený most v strednej Európe. Na mŕtvom ramene Malého Dunaja sú dobré podmienky na člnkovanie a okolité vody sú rajom pre rybárov.
Z ľudových zvyklostí sa zachovali jedine turičné slávnosti .
V meste sú ubytovacie zariadenia a je možnosť ochutnať kolárovské špeciality.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.kolarovo.sk
Email adresa mesta:
info@kolarovo.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore