Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Hronská Dúbrava

Skutočná poloha obce Hronská Dúbrava
 Zvýraznená atrakcia:  Panoráma Kremnických a Štiavnických vrchov
   
Hronská Dúbrava-Pohľad na Hronskú Dúbravu
Pohľad na Hronskú Dúbravu
Je to už vyše 600 rokov (v r. 1388), čo sa po prvýkrát v zachovaných archívnych dokumentoch spomína Hronská Dúbrava. Pôvodní obyvatelia sa venovali poľnohospodárstvu a páleniu dreveného uhlia. V druhej polovici 19. storočia sa obec stáva dôležitou železničnou križovatkou. Najvýznamnejším obdobím pre obec je Slovenské národné povstanie. Každoročne si ho obyvatelia pripomínajú oslavami, reláciou v obecnom rozhlase, položením vencov a večer kultúrnym programom a vatrou.
Územie obce patrí do stredohornej oblasti. Leží pri rieke Hron v strede pohorí Kremnických a Štiavnických vrchov. Núka sa tu možnosť pešej turistiky na Močiar, Demian alebo na vrch Budinná. V letnom období aj po hrebeňoch týchto spomínaných vrchov. Obec je tiež strediskom vodáckej turistiky s možnosťou letných splavov.
Hronská Dúbrava má dve časti – dolnú a hornú. Horná časť obce sa dnes v prevažnej miere využíva na rekreáciu i ako chalupárska oblasť. V hornej časti sa nachádza aj historické jadro obce, starý cintorín, kaplnka, pamätník SNP a masové hroby z obdobia SNP. V zimnom období je tu využívaný súkromný vlek, kde je možnosť ubytovania v súkromnej ubytovni.
V dolnej časti je zabezpečená infraštruktúra. Je aj miestny športový areál a vodácka základňa. Pripravuje sa vystavba malej vodnej elektrárne na toku rieky Hron.
V obci pôsobia niektoré záujmové organizácie:
Klub dôchodcov – predseda Anton Magula
Organizácia protifašistických bojovníkov – predseda Milan Renčo
TJ Družstevník – predseda Peter Barcík, klub zahrňa futbal, stolný tenis, tenis, kulturistiku, aerobik – cvičenie žien
Dobrovoľný hasičský zbor – predseda Peter Hanzel
Kultúrna komisia obce – pripravuje kultúrne podujatia, vrátane ochotníckeho divadla – vedúca p. Barancová a Živická
Oslavy a kultúrne podujatia v obci :
 oslavy fašiangov spojené s pochovávaním basy
 deň matiek
 oslavy SNP
 mesiac úcty k starším

Trať mládeže
Táto železnica nahradila v roku 1949 úzkokoľajku nazývanú Štiavnická Anča na vyše 20 km úseku údolia riečky Jasenica z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice. Na jej výstavbe sa počas osemnástich mesiacov vystriedalo vyše 47 mladých brigádnikov z Československa i z rôznych európskych a zámorských krajín.
       
Domovská stránka obce:
http://www.hronskadubrava.szm.sk
Email adresa obce:
hdubrava@nextra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore