Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nováky

Skutočná poloha mesta Nováky
 Zvýraznená atrakcia:  Národné centrum vodného póla v Novákoch bolo otvorené v r. 2006
   
Nováky-Kostol sv. Mikuláša v Novákoch postavený v klasicistickom slohu na mieste starého románsko-gotického kostola
Kostol sv. Mikuláša v Novákoch postavený v klasicistickom slohu na mieste starého románsko-gotického kostola
Mesto Nováky sa nachádza na hornom toku rieky Nitry medzi horskými masívmi Vtáčnika a Rokoša, 8 km od Prievidze a 10 km od Bojníc.
Zoborská listina vydaná v septembri roku 1113 kráľom Kolomanom na žiadosť Godofréda, opáta zoborského kláštora sv. Hypolita, je dôkazom, že už v tom čase existovali Nováky ako organizovaná obec. Vtedajšie Nováky sa spomínajú pod názvom NUOAC.
Osídlenie oblasti Novák je prastaré. Svedčí o tom unikátny nález ľudského jedinca s dieťaťom z obdobia treťohôr (1 milión rokov p.n.l.) v uhoľnom sloji Bane Mier. Zreteľné archeologické stopy osídlenia nováckej lokality siahajú do mladšej doby bronzovej (1200-800 r. p.n.l.). Vzácny nález kostrového hrobu sa našiel aj z čias Veľkej Moravy (8. a 9. stor. n.l.).
Vďaka svojej polohe, keď ležali na dôležitej cestnej komunikácii z Ponitria do Turca, vzdušnou čiarou iba 25 km od rozsiahleho pevnostného systému na Vyšehrade, vtedajšie Nováky pravdepodobne neobišla žiadna významná udalosť. Kresťanstvo tu zapúšťalo korene už pred príchodom byzantskej misie Konštantína a Metoda.
Koncom 11. stor. sa dovtedy slobodné a nezávislé Nováky stali kráľovským majetkom spravovaným až do roku 1321 z Prievidzkého hradu, potom prešla správa pod Bojnický hrad. Kráľ Žigmund v r. 1395 povyšuje novácke richtárstvo na dedičnú škultéciu, Nováky sa nazývajú oppidum = mestečko a sú povinné voči vrchnosti len peňažnými dávkami, robotami nie. V roku 1434 daroval kráľ Žigmund hrad Sivý Kameň aj s okolím Gregorovi Majthényimu, ktorého potomkovia si zvolili Nováky za svoje trvalé sídlo a žili tu až do polovice 20. stor.
Už v roku 1383 sa na území mesta usadila málopočetná skupina nemeckých kolonistov. Významnú úlohu v Novákoch zohrávajú Židia. V roku 1870 bola postavená synagóga a v roku 1875 sa väčšina majthényiovského majetku v Novákoch dostáva do židovského prenájmu.
Nováky-Národné centrum vodného póla SR v Novákoch
Národné centrum vodného póla SR v Novákoch
Prvý Nováčan zapísaný na viedenskú univerzitu bol Paulus de Nowak v roku 1549. Prvá škola bola postavená pri kostole v roku 1812. Nováky boli napojené na sieť elektrickej energie v roku 1930 a v roku 1940 sa začalo s výstavbou nováckych uhoľných baní.
Zlepšenie podmienok pre rozvoj kultúry nastal v roku 1959 odovzdaním verejnosti domu kultúry. V roku 1961 boli Nováky vyhlásené za mesto.
Pre oddych využívajú Nováčania i návštevníci mesta mestský park a venujú sa člnkovaniu alebo rybolovu na jazere. Nováky žijú bohatým športovým životom, pracujú tu významné športové kluby a oddiely vodného póla, kanoistiky, karate, futbalu, tenisu, lyžiarske. Ich členovia sa zúčastnili na majstrovstvách SR, Európy, olympijských hrách.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.novaky.sk
Email adresa mesta:
munovaky@novaky.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore