Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.09.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Čierne Kľačany

Skutočná poloha obce Čierne Kľačany
 Zvýraznená atrakcia:  Mlyn z roku 1715
   
Čierne Kľačany-Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z r. 1777 v Čiernych Kľačanoch
Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa z r. 1777 v Čiernych Kľačanoch
Čierne Kľačany sa rozkladajú iba 4 km juhovýchodne od Zlatých Moraviec v severnej časti Podunajskej pahorkatiny neďaleko Pohronského Inovca. Katastrom obce preteká riečka Širočina. O najstaršom osídlení svedčia archeologické nálezy z mladšej doby kamennej. Avšak najvzácnejší nález pochádza z veľkomoravského obdobia, je to pyxida – šperkovnica zo slonoviny. Umelecké dielo je zdobené reliéfom s pastierskymi a roľníckymi motívmi, ktoré symbolizujú založenie Ríma. Dnes je uložená v Klenotnici dávnej minulosti na Bratislavskom hrade.
Prvá zmienka o obci z roku 1209 sa nachádza v bule pápeža Inocenta III., kde sa spomína ako villa Chelecen. Obec bývala súčasťou majetku niekoľkých šľachtických rodov, na začiatku 14. storočia patrila Matúšovi Čákovi. Ťažké chvíle prežívali Kľačany v 16. a 17. storočí pod nadvládou Turkov. V 18. storočí vznikla v obci ovocinárska škola, čo ovplyvnilo úroveň poľnohospodárskej obce. Významne k jej rozvoju od roku 1912 prispelo železničné spojenie Zlaté Moravce – Kozárovce.
Dnes sú Čierne Kľačany modernou obcou s rozvinutou obchodnou sieťou, majú vybudovaný kultúrny dom, kde popri iných umelcoch účinkuje i domáci spevácky zbor Širočina. Čiernokľačančania sa môžu pochváliť aj futbalovým ihriskom a tenisovým kurtom. Ich športový i národný duch sa prejavuje v spoločensko-športovom podujatí Beh o čiernokľačiansku pyxidu na 15 km trati. Obecný úrad v Čiernych Kľačanoch ju v roku 2007 organizoval už po štrnátykrát ako pozdrav Cyrilometodským sviatkom slovanského písomníctva a kultúry.
Obec je pre návštevníkov zaujímavá v mnohých ohľadoch. Historické sakrálne stavby sú dokladom hlbokého duchovného života obyvateľov. Rímskokatolícky kostol Krista Kráľa bol vysvätený v roku 1777. Pri kostole sa nachádza súsošie sv. Cyrila a Metóda. Na ceste do vinohradov stojí kaplnka sv. Urbana. Raritou je mlyn z roku 1715, ktorý bol niekoľkokrát rekonštruovaný. Pamätník na juhu katastra obce, vo Futalovej doline, pripomína miesto nálezu neskoroantickej pyxidy.
Kataster obce je pahorkatinou s výškovým rozdielom 320 m. Blízky Pohronský Inovec má dobré terény na krátke vychádzky i turistiku, lesy bohaté na lesné plody a huby. V poľovníckom revíri žije poľná, čierna i jelenia zver.
Tvorivosť obyvateľov Čiernych Kľačian sa prejavuje aj v úprave prostredia obce. V jej strede vysadili z javorov Slovenské javorové srdce.

Dve čiernokľačianske tradície

Známym po celom Slovensku sa stal Beh o čiernokľačiansku pyxidu. Športovci štartujú z miesta pamätného nálezu vzácnej šperkovnice, o ktorej historici nevylučujú možnosť, že by patrila vieroszvestom Cyrilovi a Metodovi.
Ďalšiu tradíciu Čierne Kľačany založili v súvislosti s tým, že na Slovensku jestvuje dvanásť obcí alebo ich častí, ktoré nesú názov Kľačany. Miesta stretania sa po dvoch rokoch menia a sú pre hostiteľskú obec vždy kultúrnym a športových zážitkom.  
Čierne Kľačany-       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore