Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bardejov

Skutočná poloha mesta Bardejov
 Zvýraznená atrakcia:  Mestská pamiatková rezervácia, Bardejovské kúpele
   
Bardejov-Námestie v Bardejove
Námestie v Bardejove
Východoslovenské mesto Bardejov sa rozkladá na brehoch rieky Topľa v západnej časti Nízkych Beskýd a Ondavskej vrchoviny. Blízkosť hranice s Poľskom poskytuje dobré podmienky pre cezhraničný turizmus. Mesto návštevníkov očarúva krásnou okolitou prírodou, svetoznámymi kúpeľmi a predovšetkým historickým jadrom, ktoré v 50-tývj rokoch bolo vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Prvá písomná zmienka sa nachádza v Ipatijevskej kronike roku 1241. Keďže Bardejov ležal na dôležitej obchodnej ceste medzi Čiernym a Baltským morom. V roku 1376 povýšil uhorský kráľ Ľudovít I. Bardejov na Slobodné kráľovské mesto a prikázal začať budovať fortifikačný systém. V 15. storočí bolo v meste zaznamenaných 51 cechov, v 16. storočí vzniklo humanitné gymnázium známe po celom Uhorsku a boli tu aj dve tlačiarne slovenčiny.
Mohutná modernizácia mesta nastala po 2. svetovej vojne. Vznikol ďalší priemysel, školy, nové sídliská a zreštaurovalo sa mestské stredoveké jadro, za čo mesto v roku 1986 získalo Európsku cenu – zlatú medailu a v roku 2000 bolo ako jedno z piatich objektov Slovenska zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco.
Architektonické dominanty Mestskej pamiatkovej rezervácie Bardejova
Historická radnica. Goticko-renesančná budova z roku 1509 bola sídlom mestskej rady a slúžila aj obchodným, spoločenským a kultúrnym aktivitách mešťanov. Na juhozápadnom roku radnice sa zachovali dve duté miery na meranie obilia a strukovín. Na severnej strane je erb mesta a na južnom štíte plastika ochrancu mestským práv rytiera Rollanda.
NKP Bazilika minor sv. Egídia Na mieste pôvodnej svätyne vystavali v 14. a 15. storočí dnešnú baziliku. Vzácny interiér kostola predstavuje jedenásť gotických bohato zdobených krídelných oltárov, gotické Pastofórium, Golgota, bronzová krstiteľnica, lavice a mnoho ďalších historických pamiatok. Ojedinelý orgán so skvelým zvukom z počiatku 20. storočia slúži aj ako koncertný nástroj pre koncerty a festival Organové dni.
Fortifikačný systém. Je najzachovalejším a najdokonalejším mestským obranným opevnením na Slovensku. Príkaz na jeho budovanie dal v polovici 14. storočia kráľ Ľudovít I., dokončený bol až v 17. storočí. Okolo mesta tvoril hradobný múr s tromi hlavnými mestskými bránami a osemnástimi baštami, zachovalo sa z nich sedem.
Návštevníkom mesta sa do pozornosti núkajú nielen unikátne historické pamiatky, ale aj vychádzky do lesoparku, do Múzea ľudovej architektúry, relax na kúpaliskách, v zime športové aktivity v lyžiarskych strediskách Makovica, Regetovka, Stebnická Huta i výlety do vzdialenosti 10 až 20 km, kde sa nachádza celý rad vzácnych drevených kostolíkov.

Ak ešte nemáte program na posledný augustový víkend a chcete si vychutnať atmosféru hučiacich kolotočov, vôňu pečených klobások, či rôznorodosť jarmočného tovaru v predajných stánkoch a uličke remesiel, vedzte, že 661. ročník historického a 41. ročník novodobého Bardejovského jarmoku sa uskutoční 23. 8. 2012 až 26. 8. 2012. Usporiadateľom jarmoku je mesto Bardejov, ktoré každoročne pre návštevníkov pripravuje pestrý kultúrny program. Všetci tí, ktorí sa rozhodnete navštíviť naše mesto, či už v termíne jarmoku alebo aj mimo neho, ste v našom krásnom a historickom meste srdečne vítaní.


Program
661. ročníka historického
a
41. ročníka novodobého
Bardejovského jarmoku
sa pripravuje

Sprievodné akcie Bardejovského jarmoku :
- XX. ročník medzinárodnej kontraktačno - predajnej výstavy Bardkontakt sa uskutoční počas Bardejovského jarmoku v Mestskej športovej hale na Mlynskej ul. č.1 v Bardejove. Súčasťou tejto výstavy bude aj autosalón - verejné priestranstvo - parkovisko osobných motorových vozidiel pred športovou halou.
- Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou k problematike mestských pamiatkových centier je súčasťou sprievodných akcií Bardejovského jarmoku. Bude sa konať v  dňoch 21. - 22.8. 2012 v zasadačke MsZ - MsÚ Bardejov, Radničné námestie č.16, Bardejov.

termín : Jún
Bardejov-        Bardejov-
Domovská stránka mesta:
http://www.e-bardejov.sk
Email adresa mesta:
mesto@bardejov.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore