Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Nová Vieska

Skutočná poloha obce Nová Vieska
 Zvýraznená atrakcia:  Chránené prírodné rezervácie
   
Nová Vieska-Kalvínsky kostol v Novej Vieske
Kalvínsky kostol v Novej Vieske
Obec leží v strede okresu Nové Zámky. Blízkosť hlavnej cesty z Nových Zámkov do Štúrova umožňuje dobré autobusové a železničné spojenie.
Prvá písomná zmienka o Novej Vieske pochádza z roku 1233. Odvtedy prešla mnohými zmenami. Najťažšie chvíle prežívali obyvatelia pod nadvládou Turkov, oslobodili sa až v roku 1700.
Dnes je Nová Vieska peknou usporiadanou poľnohospodárskou a vinohradníckou obcou, ku ktorej patria aj osady Arad a Réva. Prejsť sa vinohradmi na svahoch s výhľadom na Dunaj či navštíviť kamenné vinohradnícke pivnice z 19. a 20 storočia, ale predovšetkým tam vychutnať lahodné kvalitné novoviešťanské víno, prináša nevšedný zážitok. Vinohradníci dodnes udržiavajú tradíciu Slávnosti vinobrania. Tak ako za starých čias, keď sa v septembri mušt v súdkoch premieňa na burčiak, prechádzajú s hudbou, spevom a tancami v slávnostnom sprievode obcou. V Novej Vieske sú tri folklórne súbory, ktoré nikdy nesmú v júni chýbať na Obecných slávnostiach, kde spolu s ďalšími súbormi z okolitých dedín i z Maďarskej republiky vystupujú v miestnom amfiteátri. Lákadlom pre návštevníkov sú vtedy aj miestne špeciality – skvelý kotlíkový guláš, unikátny svadobný koláč, ktorý sa nikde inde nepečie a, pravdaže, víno, ktoré už vyzrelo na zlatý mok.
Nová Vieska ponúka aj iné zážitky. Návštevníci nesmú obísť Kalvínsky kostol, ktorý je vraj postavený z kameňov tureckej mešity, a tú zas Turci postavili zo stredovekého kresťanského kostola. K sakrálnym stavbám patrí aj evanjelická zvonica.
V Obecnom dome z 19. storočia, po kostole najstaršej stavbe, je vďaka obyvateľom obce inštalovaný pôvodný nábytok, odevy a mnoho dokumentov o živote Novoviešťanov v 19. a 20. storočí. Je tam aj pamätná izba rodáka z Novej Viesky kalvínskeho duchovného Lajosa Gulyása, ktorého po udalostiach v Maďarsku popravili.
Veľkú časť chotára obce pokrývajú chránené územia: NPR Parížske močiare, Alúvium potoka Paríž s rozsiahlym porastom trstiny a Drieňová hora so vzácnou faunou a flórou, napr. chránenými rastlinami drieň či fúz sv. Ivana.
Neďaleko Novej Viesky je mesto Štúrovo. Zaujímavé je termálnym kúpaliskom a hraničným prechodom Štúrovo – Ostrihom s možnosťou pohodlnej prechádzky cez Most Márie Valérie do Maďarska a návštevy nádhernej ostrihomskej katedrály.

Parížske močiare
NPR je unikátne územie chránené od r. 1990. V trstinovom porastie sídli na 180 ha 100 druhov vtáctva, v močiari žije vydra, čík, užovka, karas, šťuka či sumec a iné. Parížske močiare sú predmetom výskumu medzinárodných ornitologických vedeckých spoločností
Nová Vieska-       
Domovská stránka obce:
http://www.novavieska.sk
Email adresa obce:
obec@novavieska.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore