Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.09.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Motyčky

Skutočná poloha obce Motyčky
 Zvýraznená atrakcia:  prekrásna príroda Starohorských vrchov a blízke stredisko Donovaly
   
Motyčky-Tradičná architektúra obce Motyčky
Tradičná architektúra obce Motyčky
Malá obec je uložená v úzkom údolí Donovalského potoka na rozhraní Veľkej Fatry a Starohorských vrchov pri ceste, ktorá vedie do významného turistického a športového strediska Donovaly. Jej členitý chotár, popretkávaný potokmi, patrí do Starohorských vrchov.
Vznik pôvodnej osady Motyčky ovplyvnili ekonomické podmienky kraja. Pre huty na neďalekých Starých Horách a Liptovských Revúcach, ale aj pre bane v Banskej Bystrici a na Starých Horách bolo potrebné drevo a drevené uhlie. Preto už od 16. storočia prichádzali do Starohorskej doliny kolonisti, zakladali osady a často ich pomenúvali podľa uhliarskeho majstra. Uhliar Motyčka sa spomína v roku 1839; dnešná obec však vznikla spojením šiestich drevorubačských a uhliarskych osád – Bukovec, Dúvodná, Jergaly, Môce, Štubňa a Motyčky. Neskôr, keď upadal význam hút a hámrov, premieňali sa uhliarske osady na drevorubačské.
Sčasti zachovaná ľudová architektúra Motyčiek vychádzala zo zvyklostí horských osád. Stavali sa zrubové i murované domy, niekedy s pavlačami a šindľovými strechami. Najstaršou stavbou obce je rímskokatolícky kostol, dnes kultúrno-historická pamiatka. V polovici 18. storočia prišiel na Motyčky rad jezuitov a vystaval barokový kostol a kláštorný objekt. Výtvarné cítenie obyvateľov Motyčiek sa prejavovalo v ručných prácach. Ženy sa venovali paličkovaniu a preslávili sa vyhľadúvanými čipkami starohorského typu. Muži plietli bielo-čierne kapce z ovčej vlny a podšívali ich súknom.
Do života obyvateľov vážne zasiahli udalosti 2. svetovej vojny. V zime 1944 – 45 prišli do obce a osád partizáni z okolitých hôr. V niektorých osadách preto fašisti povraždili viacerých obyvateľov.
Motyčky sú dnes zaujímavou obcou, v blízkosti ktorej sú atraktívne turistické i kultúrne ciele. Rybárov priťahuje neďaleká menšia vodná nádrž. Len štyri km sú vzdialené Staré Hory – pútnické miesto, kde centrom je gotický, neskôr prestavaný rímskokatolícky kostol z 18. storočia i prícestné kaplnky. Príťažlivý je výlet do strediska letnej i zimnej rekreácie Donovaly s vynikajúcimi lyžiarskymi terénmi. Turisticky zaujímavé sú túry na Šturiec, Krížnu s nádhernou chránenou flórou či na Majerovú skalu. Správne a kultúrne centrum kraja – Banská Bystrica ponúka množstvo národných kultúrnych pamiatok svetských i sakrálnych, múzeá, galérie i divadlá, predovšetkým Divadlo J. Gregora Tajovského.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore