Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Baďan

Skutočná poloha obce Baďan
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický kostol
   
Baďan-

Nálezy archeologických výskumov z povrchových zberov v katastri obce a jeho blízkom okolí dokumentuj osídlenie už v praveku v mladšej dobe kamennej. Ako dedina či osada sa po prvý raz v písomnom prameni Baďan objavuje v r. 1245 vo forme Villa Bagun.
Prakticky od konca 20-tych rokov 14. storočia až po zrušenie poddanstva v 19. storočí, Baďan patril do majetku rôznych zemepánskych rodín, mešťanov, zväčša pochádzajúcich z južnej časti Hontianskej stolice. V druhej polovici 16. storočia dedina prežívala obdobie hrozieb tureckej expanzie.
Zachované písomné pramene dokumentujú činnosť obyvateľov dediny najmä v poľnohospodárstve.
K najväčším historickým pamiatkam patrí evanjelický kostol. V súpise pamiatok je na Slovensku charakterizovaný ako neskororenesančný z roku 1685. Na prvý pohľad je zrejmé, že kostolík je starší a svojím tvarovým riešením a rozmiestnením otvorov ho možno označiť ako pôvodnú rotundu. Datovanie rotundy by upresnil podrobný umelecko-historický archeologický výskum.
Významné miesto v kultúrnych dejinách Slovenska patrí beďanskému rodákovi, seniorovi Pavlovi Valaskému, ktorý sa tu narodil 29.januára 1724.
V obci je vybudované veľké kultúrne stredisko, v ktorom sa nachádza materská škola, miestna knižnica, obecný úrad a v spodnej časti sú potraviny. Tu sa hlavne sústreďujú všetky kultúrne akcie, ktoré sa pravidelne v priebehu roka konajú (napr. Fašiangový sprievod, deň matiek, stretnutie dôchodcov pri príležitosti mesiaca úcty k straším…).
V dome, ktorý ako jediný pripomína svojou architektúrou dávno zabudnutú časy, je zriadená izba ľudových tradícií. Nájdete v ňom pitvor s murovanou pecou, hlinené podlahy a drevené stropy, kamenný dvor a mnohé iné zaujímavosti. Našim cieľom bolo dostať do popredia to, čo už dávno vymizlo z pamätí občanov a pripomenúť mladšej generácii ako sa žilo kedysi.
V časti obce Klastava je vybudovaný náučný chodník pod názvom "Po stopách predkov", ktorého súčasťou je trasa umožňujúca jazdenie na koňoch.

       
Domovská stránka obce:
http://www.badan.sk
Email adresa obce:
info@badan.sk ;starostka@badan.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore