Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Jablonové

Skutočná poloha obce Jablonové
 Zvýraznená atrakcia:  Osídlenie obce je doložené od čias Veľkej Moravy
   
Jablonové-Kostol v Jablonovom
Kostol v Jablonovom
Obec Jablonové leží vo výške 229 m nad morom v južnej časti Záhorskej nížiny, na jej dotyku s úpätím Malých Karpát, 18 km na juhovýchod od okresného mesta Malacky a 36 km od hlavného mesta Bratislavy. Po prvýkrát sa spomína v Listine Uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1206, ktorou túto obec daroval vernému grófovi Alexandrovi. V 13. storočí bola majetkom bratislavského richtára Jakuba, posledným vlastníkom bola rodina Pálffyovcov.
Máloktorá slovenská obec mala svoj erb už začiatkom 17. storočia. Podľa historikov sú na erbe Jablonového zobrazené kvety divých jabloní. Stromy divých jabloní mali v 11. a 12. storočí obrannú funkciu, pre svoju tvrdosť a pichľavé konáre.
Osudy obce boli veľmi pohnuté. Obec prestála Thökölyho povstanie, nájazdy Turkov na Viedeň, v roku 1708 ju dvakrát vypálili cisárski žoldnieri, v 19. storočí ju trikrát postihla cholera (náhradný cholerový cintorín je dodnes), niekoľkokrát vyhorela. Celková rozloha katastra je 4242 ha, z čoho takmer polovicu tvoria lesy, zvyšok je orná pôda a lúky. Preto sa obyvatelia väčšinou zaoberali poľnohospodárstvom, domáckym spracovávaním dreva, výrobou dreveného náradia a drevorubačstvom. V obci bolo 5 mlynov.
Historickou pamiatkou je renesančný rímsko-katolícky kostol sv. Michala postavený v roku 1669. Väčšie opravy na kostole boli v roku 1842 po požiari. Z tohto obdobia pochádza aj interiér kostola. V obci je zachovaný a udržiavaný židovský cintorín. V časti katastra obce, zvaného „Hute“, sa nachádzajú zvyšky sklárskej huty. Medzi Jablonovým, Pernekom a Pezinkom bolo banské územie na ťažbu mangánovej rudy.
Počiatky školstva siahajú do polovice 19. storočia, kedy bola uprostred dediny postavená cirkevná rímsko-katolícka škola. Medzi predstaviteľov kultúrneho života patrí jablonovský rodák Čestný občan obce, akademický maliar profesor Ján Želibský (1907 – 1997). Významný bol slovenský národný buditeľ, pedagóg a publicista, jeden zo zakladateľov Matice slovenskej, katolícky farár Ján Galbavý ( 1800 – 1884), ktorý v obci pôsobil 46 rokov a je pochovaný v Jablonovom. Pripomína ho pamätná tabuľa. Od roku 1998 sa každoročne začiatkom júla uskutočňujú Sviatky Pomoravia, ktoré sú festivalom kultúrnych a športových podujatí za účasti zástupcov regiónov Južnej Moravy, Weinviertelu a Záhoria.
V súčasnosti pôsobí v obci nezisková organizácia JABLONKA, ktorá sa zaoberá prevažne ekológiou, ale tiež rôznymi záujmovými aktivitami pre deti.
V obci je tiež novovybudovaný penzión pre dôchodcov SENIORVILLE, reštaurácia a pizzeria, predajne potravín, obuvi, textilu, záhradníckych potrieb a kvetov, stavebných a inštalačných materiálov.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore