Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Lednica

Skutočná poloha obce Lednica
 Zvýraznená atrakcia:  Bradlové pásmo s Lednickým bralom a Lednickými skalkami
   
Lednica-Letecký záber na obec Lednica
Letecký záber na obec Lednica
Lednica
Bývalé kráľovské mestečko, dnes obec Lednica, sa rozkladá v údolí severnej časti Bielych Karpát, 16 km od Púchova smerom na západ.
Najstaršie stopy osídlenia pochádzajú už z praveku, našlo sa množstvo archeologických pamiatok z doby bronzovej a železnej, ale aj zo slovanského obdobia, predovšetkým na hradnom vrchu v Lednici. Hrad, postavený v 13. storočí na vápencovej skale, ktorá vyrastá zo stráne Bielych Karpát nad Lednicou, je dnes už iba ruina. Pôvodne chránil hradskú, vedúcu na Moravu. Z troch častí hradu vedie strmá cesta, ale odmenou za námahu je úžasný výhľad na široké okolie. Pod hradom sa možno osviežiť dúškom z Katarínkinho prameňa vody.
Lednické panstvo sa od 11. storočia rozprestieralo na pravej strane Váhu. Obec sa prvýkrát spomína v r. 1259. Od 15. storočia bola zemepanským mestečkom s právom na tri jarmoky. Blízkosť Moravy ovplyvnila prítomnosť českých bratov, ktorí sa do Lednice uchýlili pred prenasledovaním protestantov v Čechách a zriadili si tu aj cirkevný zbor. Kontakt s ním udržiaval aj Jan Amos Komenský a je doložená jeho návšteva v Lednici. Na jeho pamiatku aj jeho priateľa, kňaza Jána Drábika sa novoodhalená pamätná tabuľa nachádza pod Lednickým hradom.
Záznamy o lednickej rímskokatolíckej farnosti pochádzajú z prvej polovice 14. storočia. Prvý románsko-gotický kostol vystavali v 13. storočí, druhý, drevený slúžil do polovice 18. storočia a vtedy vysvätili aj nový barokový kostol sv. Jána Nepomuka. Sochy svätcov v jeho interiéri vytvoril brat majiteľa panstva Jozef Maťašovský. Kostol patrí k najkrajším barokovým sakrálnym stavbám na Slovensku.
Obec sa časom rozrastala, jej obyvatelia boli predovšetkým roľníkmi. V 19. storočí tu už bol popri majeri pivovar, dva mlyny, vápenka, lom, časom pribudla píla, valcha a liehovar. Dnes je obnovená stará gazdovská pálenica, ktorá vznikla v r. 1898.
Obec je známa kultúrnym životom. Stále živé sú tradičné zvyky, napr. Fašiangy, Traja králi, Veľká noc. Usporadúvajú sa Dožinkové slávnosti, Hradné slávnosti i jarmok, kde výdatne pomáha folklórna skupina, ktorá tiež obec reprezentuje na kultúrnych podujatiach v okolí i na Morave.
Príroda obkolesujúca Lednicu je nesmierne zaujímavá. Prítok Váhu, vodný tok Lednica pretína bradlové pásmo v okolí obce, jednotlivé bralá vidno ako osamelé skupiny: Lednické bradlo s hradom na pravom brehu, na ľavom brehu zas Lednické skalky, ktoré sú chráneným prírodným výtvorom. Celý chotár Ledníc je vynikajúcim turistickým terénom. V zime láka bežkárov, pre zjazdové lyžovanie slúži lyžiarsky vlek Gazdová.

       
Domovská stránka obce:
http://www.malelednice.com
Email adresa obce:
obc.lednica@stonline.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore