Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Podhorie

Skutočná poloha obce Podhorie
 Zvýraznená atrakcia:  Žakýlske pleso a Žakýlsky hrad
   
Podhorie-Podhorie
Podhorie
Obec je situovaná takmer v strede Štiavnického pohoria, časti Západných Karpát, ktoré patrí do Slovenského Stredohoria. 6 km severne od okresného mesta Banská Štiavnica sa obec rozprestiera pozdĺž hlavnej cesty, ktorá vedie z Banskej Štiavnice do Hliníka nad Hronom a napája sa na cestu Bratislava – Zvolen. Obec vznikla z dvoch chotárov. Osada Žakýl sa prvýkrát uvádza v roku 1288 v listine kráľa Ľudovíta I. a osada Teplá v listine Žigmunda Luxemburského z r. 1388. Obe obce patrili Šášovskému panstvu. K prvému zlúčeniu obcí pod jedným richtárom došlo v roku 1509. Spoločný názov Podhorie dostali obce Teplá a Žakýl až v roku 1964.
Kultúrna pamiatka - rímskokatolícky kostol sv. Alžbety (r. 1718) je jednoduchou barokovou stavbou s polkruhovým uzáverom, lomenými oblúkmi okien gotického tvaru. Pod dlažbou sa nachádza 2 siahy dlhá krypta. Pri kostole je samostatná drevená zvonica (r. 1873).
Časť expozície Ľudového múzea dokumentuje život roľníka v minulom storočí. Obec sa prezentuje aj krojom bohato zdobeným výšivkami krivou ihlou. Výstava približuje históriu obce, folklórne skupiny či prehliadku bábok z ochotníckeho bábkového divadla.
Tradičným remeslom bývalo v obci kováčstvo, pretože obyvatelia obce i širokého okolia sa zaoberali povozníctvom – prepravovali do Banskej Štiavnice drevo. V súčasnosti je možné podobnú kováčsku vyhňu navštíviť priamo v obci a zakúpiť si aj upomienkové predmety.
Na miestnej fare je zriadená pamätná tabuľa a pamätná izba venovaná pamiatke kňaza Františka Richarda Osvalda, národného dejateľa, spisovateľa a vydavateľa náboženskej literatúry, redaktora a prekladateľa, ktorý v Teplej a Žakýli pôsobil 36 rokov.
V rokoch 1927 – 1945 pôsobil v obci učiteľ a spisovateľ Jozef Horák, čo pripomína pamätná tabuľa na budove Obecného úradu. V dielach Hudcov vrch a Táliky zachytil zvyky a názvy dediny, deti učil štepiť a očkovať dreviny a v obci zriadil ovocný sad Štepnica.
V prírodnom amfiteátri sa každým rokom uskutočňujú kultúrne festivaly - regionálne prehliadky folklórnych súborov, skupín a sólistov so širokého okolia.
Prírodné krásy a turistické trasy
Prírodná pamiatka Žakýlske pleso bola vyhlásená v roku 1986 na ochranu prírodného útvaru v neovulkanitoch i pre vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele. Za najstaršiu historickú pamiatku možno považovať zvyšky Žakýlskeho hradu, ktorý leží severovýchodne od obce na tzv. Brezovom vrchu. Katastrom vedie značkovaná turistická trasa smerom k Žakýlskemu plesu a Žakýlskemu hradu. Na túto trasu je napojený náučný chodník s oddychovými a vyhliadkovými zastaveniami.

Pozvánka na kultúrny festival do našej obce
5. a 6. júla 2008 sa v našom prírodnom amfiteátri uskutoční 17. ročník folklórnych slávností. Pozývame milovníkov ľudovej kultúry na prehliadku folklórnych súborov a skupín, ľudových hudieb, inštrumentalistov, speváckych skupín, sólistov spevákov a tanečníkov detí i dospelých z okresov Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom,  Žarnovica,  Nová Baňa.
Sprievodnými podujatiami festivalu budú:
- výstavy – textilná tvorba, izba tradícií, jarmok remesiel – predvádzanie techník
- ochutnávka miestnych špecialít
- detské atrakcie – jazda na koni, kolotoč, dielne tvorivosti, tanečná škola....
Podhorie-       
Domovská stránka obce:
http://www.podhorie.sk
Email adresa obce:
obecnyurad@podhorie.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore