Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Erb

Kočovce

Skutočná poloha obce Kočovce
 Zvýraznená atrakcia:  Kaštieľ z roku 1730 v Kočovciach
   
Kočovce-Letecký pohľad na Kočovce
Letecký pohľad na Kočovce
Chotár obce sa rozkladá na ľavom brehu doliny Váhu v severnej časti Podunajskej nížiny a západného úpätia Považského Inovca v nadmorskej výške od 180 m až do 493 m. Obec prevyšuje masív Sochoňa (493 m n.m.) a Skalky (293 m n.m.). Územie Kočoviec bolo osídlené už mladšej dobe kamennej a v dobe bronzovej sa tu nachádzalo archeológiou dokumentované sídlisko, Písomne sa obec po prvýkrát spomína v roku 1321 ako súčasť panstva Beckov. Postupne sa rozširovala zlučovaním s ďalším dedinkami. Najskôr sa v 19. storočí zlúčili Veľké a Malé Kočovce a v 20. storočí pribudli pôvodne samostatné obce Beckovská Vieska a Rakoľuby.
Kočovce majú návštevníkom čo ponúknuť. Zaujímavý je kaštieľ , ktorý v roku 1730 dal v strede obce vybudovať Juraj Príleský. Jeho ďalší majiteľ, botanik Gejza Rakovský barokovú budovu prestaval v romantickom štýle. Je to jednoposchodová trojkrídlová budova, ktorej súčasťou bola aj koniareň. Dnes poskytuje hippoterapiu pre postihnuté deti a jazdy pre verejnosť. Návštevníkov priťahuje aj tradičná súťaž v parkúrovom skákaní o Považský pohár. Priľahlý park zaujme vzácnymi drevinami, o ktoré sa zaslúžil jeho majiteľ botanik Rakovský. V Rakoľuboch bol neskororenesančný kaštieľ z rokov 1650 – 1655 prestavaný v prvej polovici 18. storočia. Pri kaštieli sa nachádza rokoková socha sv. Jána Nepomuckého z roku 1752. V katastri obce sú aj zrekonstruované Božie muky a nové sochy s náboženským motívom. V Beckovskej Vieske je z pôvodnej kaplnky prestavaný kostol a popri ňom zvonica. V katastri Kočoviec sa na 500 ha lesa nachádza obora s diviakmi a muflónmi.
Okolie Kočoviec ponúka mnoho možností na turistiku a vychádzky. Cyklisti sa môžu realizovať na Vážskej cyklomagistrále, ktorá spája stredné a horné Považie s Kysucami i s českými cykloturistickými trasami. Horský masív Skalky na ľavom brehu Váhu patrí k masívu Bielych Karpát. Na časti Veľká Skalka je kláštorný komplex s kostolíkom z roku 1274 a jaskyňou. Na Malej Skalke kostol zasvätený Panne Márii pôvodne románsky, postupne prebudovaný do dnešnej podoby. O toto duchovné centrum Považia sa zaslúžil nitriansky biskup Jakub I, ktorý tam v roku 1224 na pamäť pustovníkov sv. Andreja-Svorada a Beňadika založil Benediktínske opátstvo. Pekné vychádzky možno uskutočniť do blízkych miest. Svetové kúpele Piešťany sú zaujímavé kúpeľnými budovami i nádherným kúpeľným parkom. Mesto Trenčín upúta dávnou históriou, ktorú na hradnej skale nad mestom predstavuje pôvodne gotický hrad z roku 1260, kde v jeho palácoch a kaplnke sa nachádzajú expozície Trenčianskeho múzea. Na projekte Hradná cesta sa možno zúčastniť návštevou zrúcanín hradov v Beckove a v Čachticiach.
Kočovce-Kaštieľ z roku 1730 v Kočovciach
Kaštieľ z roku 1730 v Kočovciach

       
Domovská stránka obce:
http://www.kocovce.sk
Email adresa obce:
starosta@kocovce.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore