Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
26.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Malčice

Skutočná poloha obce Malčice
   
Malčice-

Malčice sú známou archeologickou lokalitou (paleolit, neolit, doba bronzová a laténska). Archeologické, písomné a jazykovedné doklady vedú k poznatku, že dedina Malčice jestvuje od veľkomoravského obdobia a patrí k najstarším v okolí.
Malčice boli zapisované do písomností od 13. do 17. storočia pod názvom Malcha, alebo Malcza. Meno dediny bolo odvodené od osobného mena Malica.Názov dediny je prvýkrát písomne doložený v roku 1213. V roku 1274 Malčice daroval kráľ Ladislav IV. Vavrincovi,synovi Petra
Na prelome 13. a 14.storočia patrili Štefanovi,synovi Pavla,ktorý v Malčiciach býval a ich názov používal v prídomku.
V roku 1322 sú už Mačice spomínané ako farnosť.
Od svojho vzniku patrili viacerým zemepanským rodinám. Už v 13. storočí tu bol postavený hrad, jeden z hradov, ktoré boli postavené po tatárskom vpáde Belom IV. Isté je, že Malčický hrad zbúrali v druhej polovici 15. storočia na rozkaz kráľa Mateja Korvína. Od roku 1461 sa tu často menili zemepáni.
Malčice-

Malčice mali v roku 1600 dvadsaťdva obývaných domov, kúriu zemanov, kostol, faru a školu.
Od roku 1693 tu vlastnili majetky rodiny Bástyovcov, Oroszovcov, Stepanovcov, Szinnyeyovcov, Szent-Lélekyovcov, Balogovcov, Bothovcov a Szentiványiovcov.
Od 18.storočia boli najväčšími vlastníkmi Oroszovci.
Od 19. storočia tu mali majetky hlavne rodiny Szentiványiovcov.
V Malčiciach stál aj kaštieľ, ktorý vystavali okolo roku 1862. Počas druhej svetovej vojny bol však úplne zničený a krásny park s exotickými stromami bol vyrúbaný. Okrem hradu a kaštieľa Súpis pamiatok ešte uvádza päť zemepanských kurií a kúpele.
Malčice boli významné svojim aktívnym a bojovým vystúpením v časoch sedliackého povstania na východnom Slovensku v roku 1831.
Obyvatelia sa zaoberali chovom oviec, ošípaných a výrobou sudov. Začiatkom 20. storočia bola v obci výrobňa sýrov a parná píla.
V Malčiciach prevláda rímskokatolícke a evanjelické vierovyznanie. Katolícky kostol stál v obci ešte pred 14. storočím. Súčasný chrám, zasvätený Sedembolestnej Panne Márii, pochádza z roku 1848. Reformovaný kostol bol postavený v roku 1827. Obidve dominanty sú zaradené do zoznamu kultúrnych pamiatok. V obci sa zachovala i kaplnka z roku 1779 a viaceré zemianske obydlia z 18. a 19. storočia. Priamo v Malčiciach ako aj v ich okolí nájdete mnohé prírodné krásy. Pri obecnom úrade sa nachádza oddychová zóna s viacerými vzácnymi drevinami.

       
Domovská stránka obce:
http://www.malcice.sk
Email adresa obce:
oumalcice@minet.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore