Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
01.12.2023
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Dlhá Ves

Skutočná poloha obce Dlhá Ves
 Zvýraznená atrakcia:  Pomník padlým v I. a II. svetovej vojne
   
Dlhá Ves-

Obec Dlhá Ves sa nachádza v južnej časti rožňavského okresu blízko Maďarskej republiky.
Obec leží v chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras.
Cez našu obec vedie štátna cesta k svetoznámej jaskyni Domica, ktorá je zapísaná do zoznamu svetového prírodného dedičstva UNESCO, ako aj k medzinárodnému hraničnému prechodu Domica-Aggtelek.
Tento prechod slúži len pre osobnú prepravu.
Prvé zmienky o obci sú z roku 1332. Evanjelický kostol je z roku 1792. V kostole sa nachádza orgán z roku 1795 od organového majstra Tr.Ed. Petznika, pozostávajúci z trojdielnej píšťalovej skrine.
Pýchou obce je pomník padlým v I. a II. svetovej vojne, nachádzajúci sa na obecnom cintoríne.
Obec má 641 obyvateľov, národnostné zloženie: 88% maďarskej a 12 % slovenskej národnosti.
Poľnohospodárstvo bolo i stále je dôležitým odvetvím obce. Pestovali tu rôzne obilniny, chovali zvieratá.
Základné vzdelanie môžu deti získať v základnej škole 1. - 3. Ročník s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
Zásobovanie obyvateľov zabezpečujú tri predajne potravín, cukráreň ako aj dve pohostinstvá.
Pre záujemcov o šport je k dispozícii futbalové ihrisko, ihrisko pri parku - klzisko, stolnotenisový klub.
Pre oddych je park s fontánou. Veľmi aktívnu činnosť rozvíjajú kultúrne zložky.
Cez obec vedie cyklotrasa smerom na Kečovo, Silickú Brezovú, Silicu a do oblasti Slovenského krasu.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore