Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Dolná Mičiná

Skutočná poloha obce Dolná Mičiná
 Zvýraznená atrakcia:  Kaštieľ
   
Dolná Mičiná-Kaštieľ
Kaštieľ
Obec sa po prvýkrát spomína v r. 1402. Vznikla asi v 2. pol. 14. stor. rozšírením obce Mičiná. Cez Dolnú Mičinú vedie historická cesta spájajúca Banskú Bystricu s Podpoľaním.
Obec za feudalizmu patrila bohatým príslušníkom rodov Beniczkovcov a Badínyovcov.
Na južnom okraji obce je križovatka ciest: pravá vetva vedie cez Lukavicu, Veľkú Lúku na Sliač a do Zvolena, ľavá do Čerína, kde sa rozdvojuje (na juh do obcí okresu Zvolen, na sever do Dúbravice , a iných obcí okresu Banská Bystrica).
Nad obcou na dominujúcom kopci sa vypína kaštieľ, ktorý v 2. pol. 16.stor. dali postaviť Beniczkovci. Je to dvojposchodová, bloková, renesančná stavba so štyrmi kruhovými nárožnými baštami s arkádovou loggiou, datovanou do r. 1667.
Dolná Mičiná-

Dolná Mičiná si uchovala charakter poľnohospodárskej obce. Na jej katastrálnom území roku 1975 vyhlásili ako prírodný výtvor Mičinské Travertíny.
Z travertínových studničiek vyvierajú pramene minerálnej vody. Južne od obce je minerálny prameň zemito-železitej kyselky.
Neďaleko sa našli úlomky keramiky datovanej do mladšej doby kamennej.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore