Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Dolné Vestenice

Skutočná poloha obce Dolné Vestenice
 Zvýraznená atrakcia:  Kaplnka Panny Márie
   
Dolné Vestenice-

Informácia o prvej písomnej zmienke o obci Dolné Vestenice siaha až do roku 1349. Predpokladá sa však, že existovala už koncom 11. storočia. Nachádza sa v úzkom údolí rieky Nitrica v nadmorskej výške 224 m n.m. Jej rozloha činí 13 836 m2.
Obec je zo severu chránená Strážovskými vrchmi, z juhu Drieňovým vrchom. Je súčasťou okresu Prievidza, ktorý bol začlenený do trenčianskeho kraja. Okolie obce na jej severozápadnej časti vyniká morfologickou členitosťou so zaujímavou vegetáciou, v ktorej sa vyskytujú vzácne druhy chránených rastlín ako poniklec veľkokvetý, poniklec prostredný a ďalších 16 druhov úplne chránených rastlín. V lokalite bolo spozorovaných a zaznamenaných 37 druhov vtáctva, množstvo jelenej, muflónej, diviačej, srnčej a danielej zveri.
Obec sa v 17. storočí stala správnym a hospodárskym centrom biskupských majetkov. Jej obyvatelia sa od nepamäti zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom, čiastočne i pestovaním vinnej révy. V súčasnosti má obec priemyselno-poľnohospodársky charakter. Obec sa v posledných rokoch stala známa hlavne prosperujúcou gumárenskou výrobou, ktorú zabezpečujú a.s. Vegum a dve dcérske zahraničné spoločnosti Contitech, ktoré spolu zamestnávajú cca 1700 pracovníkov z obce a blízkeho okolia. Obec sa súčasným počtom 2697 obyvateľov zaradila medzi najväčšie obce prievidzského okresu.
V rámci rozvoja obce tu bola dobudovaná infraštruktúra. Obec je napojená na zemný plyn, vodovod, kanalizáciu, ktorá vyúsťuje do čističky odpadových vôd. V roku 1995 bol dokončený II. pavilón ZŠ, postupne sa dobudováva rozostavaná telocvičňa pre ZŠ. Vo vzdialenosti 400 m od obce, v prekrásnej hornatej lokalite Milotina, vsadenej do úpätia Strážovských vrchov, sa nachádza rozostavaný objekt Rehabilitačno-rekreačného areálu, kde by obec privítala možnosť participácie na spoluinvestorstve pri dokončení stavby. Obec vykazuje i bohatú športovú činnosť vo futbale, kde družstvo mužov je účastníkom III. futbalovej ligy skupiny Západ a dorastenecké a žiacke družstvá v krajských a okresných súťažiach.
Prírodu v okolí je možné využiť na cykloturistiku, organizované poľovačky a turistiku po Strážovských vrchoch smerom do Uhrovca, Jankov vŕšok, Rokoš a Rudnianskú dolinu. Z historických pamiatok sa v obci nachádza Kaplnka Panny Márie, podľa kanonickej vizitácie z roku 1798 a pred kostolom stojaci kamenný kríž takisto z roku 1798. V obci je viacero pohostinských a reštauračných zariadení vo vidieckom, ale i v modernom štýle.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore