Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
27.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Bánovce nad Bebravou

Skutočná poloha mesta Bánovce nad Bebravou
 Zvýraznená atrakcia:  Termálne kúpalisko, Kostol sv. Mikuláša
   
Bánovce nad Bebravou-

Archeológovia považujú územie Bánoviec nad Bebravou už v 9.storočí za jedno zo slovanských organizačných stredísk. Prvá zmienka sa viaže na rok 1232 v darovacej listine uhorského kráľa Ondreja II. Hodslavovi.
Mestské výsady dostali Bánovce niekedy pred rokom 1378. História mesta je spojená i s veľkou husitskou výpravou na Slovensko v rokoch 1431 - 1433 a tureckým pustošením v roku 1633.
V stredoveku boli významným centrom remeselnej výroby ako je obuvníctvo, súkenníctvo, kožušníctvo, kováčstvo, mäsiarstvo, zámočníctvo, stolárstvo, debnárstvo, tkáčstvo a krajčírstvo.
Začiatkom 17. stoBánovce nad Bebravou ležia na úpätí Strážovských hôr a v súčasnosti má mesto i s jeho územnými časťami 20 825 obyvateľov.
Je sídlom strojárenského (TATRA-SIPOX, a.s.), odevného (ZORNICA-BANCO FASHION, a.s.), nábytkárskeho a drevárskeho (BEBA, a.s.), obuvníckeho (GABOR, a.s.), mliekarenského (MILSY, a.s.) priemyslu.
V športovej oblasti sa darí futbalu, hádzanej, šachu, zápaseniu, silovému trojboju (majster sveta v superťažkej váhe Miroslav Patro), hokeju a ďalším odvetviam športu.ročia tu bola založená škola pre poskytovanie základného vzdelania.
Z pamätihodností mesta je najvýznamnejší kostol sv. Mikuláša na miestnom cintoríne z 15.storočia, pôvodne gotický a neskôr renesančne a barokovo upravený, kostol najsv. Trojice v strede mesta z roku 1802, klasicistický kaštieľ v Horných Ozorovciach z roku 1817, dom, kde žil a tvoril spisovateľ Janko Jesenský, socha Ľ. Štúra s kamenným figurálnym reliéfom. Neďaleko je Uhrovec - rodisko Ľ.Štúra a A. Dubčeka (v ich rodnom dome je zriadené múzeum) a zrúcaniny Uhrovského románskeho hradu z 13.storočia.
V Bánovciach nad Bebravou sa narodili alebo pôsobili viacerí predstavitelia vedy a umenia: Anton Ďatel, Ján Nepomuk Rosinský, Jozef Rosinský, Juraj Ribay, Oľga Hanáková, Janko Jesenský, Adam Škultéty, Mária Ďuríčková, Aelena Čepčeková, Rudo Móric a ďalší.
Pre cestovný ruch je príťažlivé okrem už spomínaných kultúrnych pamiatok letné termálne kúpalisko PAŽIŤ, krytá plaváreň s termálnou vodou, vodná nádrž.
V okolí sú lokality pre turistiku, hubárčenie a poľovné revíry.
Mesto sa nachádza na hlavnej spojnici magistrály Medzi Moravou a stredným Slovenskom a tým aj možnosťou priamych spojov so celej Českej republiky z celého Slovenska.
Ubytovacie možnosti sú v hoteloch: Kanada a Arkádia, v motoreste ESO.
Mesto, ako sídlo okresu má dobré perspektívy do budúcnosti, uskutočňuje sa individuálna výstavba domov, pokračuje sa v panelovej bytovej výstavbe, rozrástla sa a spestrila obchodná sieť aj zásluhou súkromných podnikateľov. Na jeho území sa nachádzajú rôzne inštitúcie.

       
Domovská stránka mesta:
http://www.banovce.sk
Email adresa mesta:
info@banovce.sk; primator@banovce.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore