Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Dolný Kubín

Skutočná poloha mesta Dolný Kubín
 Zvýraznená atrakcia:  Drevený kolonádový most
   
Dolný Kubín-

METROPOLA ORAVY
Mesto Dolný Kubín je metropolou Oravy, najsevernejšieho regiónu Slovenska (468 m n.m.). Archeologické nálezy poukazujú na dávne osídlenie územia mesta a jeho okolia. Množstvo nálezov sa viaže hlavne k mladšej dobe bronzovej, z ktorej pochádza i popolnicové pohrebisko ľudu tzv. lužickej kultúry. Názov Dolný Kubín sa po prvý krát uvádza v listine datovanej do roku 1325. V roku 1632 dostal Dolný Kubín mestské práva. V roku 1683 sa stal sídlom Oravskej župy.
V meste pôsobili viaceré osobnosti slovenskej kultúry a vzdelanosti: V. Čaplovič (1778-1853) zakladateľ knižnice, P.O.Hviezdoslav (1849-1921) jeden z najvýznamnejších slovenských básnikov, Janko Matúška (1821-1877) básnik a spisovateľ, ktorého báseň "Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú" je dnes textom štátnej hymny a iní. Najstaršou kultúrno-historickou pamiatkou je rímskokatolícky kostol sv. Kataríny s gotickým múrom a vežou zo 14. storočia. Dominantou námestia je bývalý župný dom, ktorý pochádza z poslednej tretiny 17. storočia. V súčasnosti v budove sídli Oravská galéria.
Z ďalších významných kultúrno-historických pamiatok možno spomenúť Hviezdoslavovo múzeum, pamätný dom P.O.Hviezdoslava ako aj Oravský hrad vzdialený 10 km od Dolného Kubína. Vyhľadávaným objektom sa stal drevený kolonádový most ponad rieku Orava.
Dolný Kubín je ideálnym východiskovým bodom pre turistické výlety do pohorí Oravská Magura, Chočských vrchov, Západných Tatier - Roháče, Malej Fatry. Pre milovníkov zimných športov sú v okolí vhodné podmienky pre zjazdové a bežecké lyžovania a to na Kubínskej holi ako aj priamo v meste na Kuzminove.
Informácie: tel.: +421-43-5865 405-6

       
Domovská stránka mesta:
http://www.dolnykubin.sk
Email adresa mesta:
sekr1@dolnykubin.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore