Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!

Dražice

Skutočná poloha obce Dražice
 Zvýraznená atrakcia:  Evanjelický klasicistický kostol
   
Obec vznikla roku 1323 ako Peryese, od roku 1808 spomínaná už ako Dražice. Súčasťou obce je aj Peséte. Rozloha chotára je 1156 ha v nadmorskej výške 270 m. Leží na styku južného úpätia Slovenského rudohoria a severného okraja Rimavskej kotliny, v doline potoka Blh. Povrch chotára na pahorkatine, vrchovine a hornatine tvoria treťohorné sliene a pyroklastiká andezitov. Zalesnený je dubovo - hrabovými lesmi, miestami s cerom a lesmi borovicovými. Má ilimerizované a hnedé lesné pôdy.
Prvá zmienka o obci je z roku 1323, ale ide o staršie osídlenie. Patrila panstvu Blh, od 16.storočia Széchyovcom, od 17.stor. Muránskemu panstvu. Roku 1427 mala 17 port. Utrpela škody od vojsk koncom 17. a začiatkom 18.storočia. Roku 1828 mala 71 domov a 567 obyvateľov.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ovocinárstvom a vinohradníctvom. Obec dodnes nezmenila svoj poľnohospodársky charakter.
V obci sa nachádza evanjelický klasicistický kostol z roku 1842 s oltárnym obrazom od J.Alexyho z roku 1927.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore