Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Drietoma

Skutočná poloha obce Drietoma
 Zvýraznená atrakcia:  Kaštieľ s parkom
   
Drietoma-

Prvý písomný záznam z roku 1244 „ Drethoma fluvius“ je o rieke.
Ďalšie archívne záznamy sú o osadách pri hornom alebo dolnom toku Drietomy. Podľa toho boli pomenované ako Horná Drietoma a Dolná Drietoma.
Určite už aj v roku 1244 tu boli osady, pretože v neskorších archívnych záznamoch sa spomínajú osady Hornej Drietomy vypálené Tatármi, ktorí v roku 1241 prenikli do drietomskej doliny z Moravy.
Drietomu a Starý Hrozenkov spája nielen spoločná história Veľkomoravskej ríše a Uhorska, ale aj spoločné historické udalosti, ktoré sa odohrávali v drietomskej doline.
Obec Drietoma leží juhozápadne od Trenčína v údolí rieky Drietomice na moravsko-slovenskom pomedzí.
Katastrálne územie obce sa rozprestiera od hraníc s Českou republikou v pozdĺžnom smere po k.ú. obce Kostolná-Záriečie.
Na ceste I/50 je hraničný priechod do Českej republiky.
Horopisne patrí celý chotár do pásma Bielych Karpát a jeho veľká časť patrí do CHKO Biele Karpaty.
Medzi dominanty Drietomy patrí kaštieľ s parkom. Jeho posledným majiteľom bol Friedrich Stritzel. Na evanjelickom cintoríne je pseudobaroková zvonica.
V zápise z roku 1675 nachádzame údaje o barokovom kostole sv. Kataríny. Na mieste tohoto kostola bol postavený neorenesančný kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v roku 1901.
Historickým symbolom Drietomy je sv. Ján Evangelista. Pochybnosť o pôvodnom patrocíniu Drietomy je neopodstatnený, pretože ho celkom jednoznačne dokazuje najstaršie známe pečatidlo miestnej fary z roku 1633.
Veľmi bohatá je ľudová slovesnosť údolia Drietomice. Zásluhou zberateľov folklóru sa starostlivo slovne a hudobne zapísali stovky piesní. Najviac ľudových piesní (740) zozbieral, zapísal a skomponoval p. Karol Stopka. Vďaka jeho úsiliu sa drietomská dychovka objavuje v rozhlase i v televízii.
Hudobné tradície miestneho folklóru rozširuje miestna dychová hudba Drietomanka a mládežnícka dychová hudba Drietoma.
Pravidelne sa konajú tradičné Kopaničiarske slávnosti v spolupráci s obcou Starý Hrozenkov. Od roku 1999 sa v našej obci poriada Festival dychových hudieb.
K 1.1.2000 žilo v obci 2048 obyvateľov, mužov – 1033 a žien – 1015.
K obci patria osady Brúsne, Zvrácená, Žrnové, Dolina, Liešna a Holbová.
Niektoré kopanice dostali charakter rekreačných oblastí. V Liešnej poskytuje ubytovanie a stravovanie rekreačné stredisko Jánošík. Občerstvenie a stravovanie ponúka Motorest Drietoma.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore