Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Držkovce

Skutočná poloha obce Držkovce
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky gotický kostol
   
Držkovce-Rímsko-katolícky gotický kostol
Rímsko-katolícky gotický kostol
Obec Držkovce má v súčasnosti 515 obyvateľov. Leží v západnej časti Slovenského Krasu na nive a terasovej plošine v doline východného Turca. Pahorkatinný chotár je odlesnený. Z hľadiska turistiky sú zaujímavé naše lesy a prírodné studničky.
Kataster obce má 2067 ha. Donedávna poľnohospodárska pôda bola využitá na poľnohospodárske účely. V dnešnej dobe väčšia časť poľnohospodárskej pôdy čaká na obrábanie.
V minulosti obec bola známa ako hrnčiarske stredisko.
Z kultúrnych pamiatok je kostol rim. katolícky - gotický z konca 13. storočia, barok. prestavaný v 17 a 18. storočí.
Obec Držkovce je doložená r. 1243 ako kráľovský majetok, ale osídlená bola už v 1. polovici 12. storočia.
Na budove Obecného úradu je pamätná tabuľa rodáka našej obce akademického maliara Istvána Dúdúra, ktorý tragicky zahynul v Tornali, dňa 23.6.1987.
V budove OcU plánujeme zriadiť pamätnú izbu pre Istvána Dúdúra, čo by slúžila na zriadenie výstav aj na organizovanie rôznych kultúrnych podujatí.
Náš cintorín je pekne upravený. Hrob akademického maliara Istvána Dúdúra je zvláštny a jedinečný na celom okolí.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore