Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Dulovce

Skutočná poloha obce Dulovce
 Zvýraznená atrakcia:  Amfiteáter
   
Dulovce-Obecný park | Budova obecného úradu | Afiteáter | Základná škola | Madleniak
Obecný park | Budova obecného úradu | Afiteáter | Základná škola | Madleniak
Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1329 ako Gyalla.
Obec leží v Podunajskej nížine, na juhozápadnom výbežku Pohronskej pahorkatiny, v okrese Komárno, kraj Nitra. Obec má heraldickou komisiou SR schválený erb, zástavu a pečať.
Z dejín obce:
Dulovce majú stredovekú históriu spoločnú s mestom Hurbanovo, ktoré sa po prvýkrát spomína r. 1329 ako Gyalla. Mesto je oveľa staršou lokalitou, ako to dokazujú archelogické nálezy od praveku až po 12. Stor. V roku 1356 sa mesto spomína ako posessio Gyalla, r. 1357 ako Gyalla, r. 1412 predium Gyalla, r. 1471 Gyalla, r. 1495 Gyalya a r. 1498 Gyala.
Tieto zmienky sa vzťahujú aj na Dulovce, pretože pôvodne boli osadou Starej Ďaly. Osamostatnili sa asi v 14. stor., a preto materské mesto neskôr dostalo meno Stará Ďala (Ógyalla) a odtrhnutú osadu odlíšili menom Nová Ďala (Újgyalla).
Dulovce-Amfiteáter
Amfiteáter
Ďala sa r. 1365 spomína ako kráľovský majetok, ktorý počas panovania kráľa Ľudovíta Veľkého krátko patril k majetkom ostrihomského arcibiskupa.
Neskôr bola obec majetkom komárňanského hradného panstva. Za panovania kráľa Žigmunda sa prvým svetským zemepánom obce a osady r. 1412 stal Žigmund Bucsányi z Bučian. Obec prežívala smutné časy v období tureckých vojen: už v 2. polovici 16. stor. bola Nová Ďala riedko osídlená. Po uzavretí Žitavského mieru r. 1608 sa osada dostala do úplného područia Turkov. Roku 1669 obyvatelia osady odmietli zásobovať Turkov pri obliehaní pevnosti Nové Zámky, preto na príkaz Karu Mustafu osmanské hordy celkom vyplienili aj Novú Ďalu.
Obec zanikla a až r. 1690 začali osadu dosídlovať Csúzyovci Slovákmi v Považia a moravsko-slovenského pohraničia.
V obci sa nachádzajú:
PVOD DOMOVINA Dulovce, základná deväťročná škola, spoločenský dom, Miestna ľudová knižnica, futbalový štadión, pošta, obecný úrad s matrikou, rímskokatolícky farský úrad, zdravotné stredisko, káblová televízia.
Dulovce-Rímsko-katolícky kostol sv.Lukáča
Rímsko-katolícky kostol sv.Lukáča
Výstavba obecného vodovodu sa začala r. 1991 a trvala do r. 1996. Plynofikácia obce trvala od r. 1980 do r. 1993. V Dulovciach sa nachádzajú viaceré súkromné firmy - Madleniak - drevovýroba (pána J. Madleniaka), f. GATO (p. Z. Gajdošovej), f. ARMA (p. V. Hegeduša) a f. MYKOTREND (p. J. Pappa z Radvane n. Dunaj.) Roku 1998 bol postavený miestny amfiteáter s kapacitou 500 osôb.

Aktuálny inzerát obce Dulovce, okr. Komárno
Obec Dulovce pedáva rodinný dom na ulici Starohorská č.22, súpisné č.487
-suterén-zastavaná plocha 157,60 m2
-1.nadzemné podlažie :zastavaná plocha 157,60 m2 (spálňa, obývacia izba, detská izba, kuchyňa,špajza, kúpelňa,WC)
-2.Nadzemnáé podlažie :zastavaná plocha 157,60 m2 (spálňa, obývacia izba, detská izba, kuchyňa,špajza, kúpelňa,WC)
-hospodárska budova, skleník, bazén, elektrická prípojka, vodovodná prípojka na verejný rozvod vody, plynová prípojka na plynový rozvod, záhrada o výmere 1931 m2, kopaná studňa.
Cena: celková hodnota na základe znaleckého posudku 1 200 000.-
Adresa:
Obecný úrad
Hlavná 33
94656 Dulovce
tel.035/7683121, fax 035/7611550 , mobile 0903264295
       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore