Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
20.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Magyarul
Erb

Dunajská Lužná

Skutočná poloha obce Dunajská Lužná
 Zvýraznená atrakcia:  Kniežacie mohyly zo staršej doby železnej
   
Dunajská Lužná-Pomáhajúca Madona Žitného ostrova
Pomáhajúca Madona Žitného ostrova
Obec Dunajská Lužná sa nachádza 15 km juhozápadne od Bratislavy po oboch stranách štátnej cesty Bratislava - Komárno. Vznikla v roku 1974 zlúčením troch malých obcí: Jánošíková, Nová Lipnica a Nové Košariská. S hlavným mestom je obec spojená aj železničnou traťou, železničná stanica je od stredu obce vzdialená 1,5 km. Obec sa rozprestiera na rovine rozľahlej Podunajskej nížiny. Rovinatý chotár vytvára podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva.
Atrakcie a pozoruhodnosti:
-kniežacie mohyly zo staršej doby železnej - archeologické nálezisko v časti Nové Košariská, stála expozícia archeologického výskumu v miestnom kultúrnom stredisku
-kováčsky dvor HEFAISTON, nám.Sv.Martina - prezentácia výrobkov umeleckých kováčov z Dunajskej Lužnej
Dunajská Lužná-Evanjelický kostol s bustou M. R. Štefánika
Evanjelický kostol s bustou M. R. Štefánika
-prírodná galéria rezbárskeho umenia - stála expozícia v parku na Jánošíkovej ulici
-kaplnka sv.Martina v časti Nové Košariská - pôvodne rímskokatolícky gotický kostol, postavený v prvej polovici 13.storočia, bol v roku 1770 prestavaný na barokový. V roku 1854 vyhorel spolu s celou dedinou. Zachovalo sa iba presbytérium (miesto pri hlavnom oltári kostola)
-Rímskokatolícky kostol v časti Jánošíková - dal ho postaviť v roku 1786 opát Daniel Somogy na mieste gotického kostola z 13.storočia. Dostavaný bol v roku 1797 s patrocíniom Povýšenie sv.Kríža. Kostol získal vzácnu sochu Panny Márie s dieťatkom od mníchov z kláštora Domolk, ktorí utekali pred Turkami. Do roku 1975 bol aj pútnickým kostolom.
-Evanjelický kostol v časti Nové Košariská - bol postavený v roku 1814 v klasicistickom štýle. V roku 1994 sme si pripomenuli 180.výročie posviacky chrámu.
-Zvonica v časti Nová Lipnica - bola postavená v roku 1864 v neogotickom slohu. V minulosti slúžila na ohlasovanie času obeda, živelných pohrôm.
-Ochranná protipovodňová hrádza Dunaja - začiatky budovania spadajú do 13.storočia. V roku 1876 boli miestne hrádze pospájané do súvislej línie. Vybudovaním vodného diela Gabčíkovo bola vystavaná nová hrádza a pôvodná stratila svoju ochrannú funkciu. Pre jej technické a historické hodnoty bola v roku 1995 vyhlásená za kultúrnu pamiatku.
Dunajská Lužná-Interiér evanjelického kostola
Interiér evanjelického kostola
-Novolipnický platan - je chránenou prírodnou pamiatkou, jeho vek je odhadovaný na 200 rokov.
-Tristoročný dub - nachádza sa v areáli obecného úradu. Vo vojenských topografických mapách je vyznačený ako orientačný bod.

       


   ...ďaľšie obrázky obce Dunajská Lužná:
Dunajská Lužná-Kaplnka svätého Martina v Nových Košariskách
Kaplnka svätého Martina v Nových Košariskách
Dunajská Lužná-Interiér kaplnky svätého Martina
Interiér kaplnky svätého Martina
Dunajská Lužná-Súčasná podoba rímskokatolíckeho kostola
Súčasná podoba rímskokatolíckeho kostola
Dunajská Lužná-Oltár rímskokatolíckeho kostola
Oltár rímskokatolíckeho kostola
Dunajská Lužná-Chór rímskokatolíckeho kostola a varhany
Chór rímskokatolíckeho kostola a varhany
Dunajská Lužná-Budova obecného úradu
Budova obecného úradu
Dunajská Lužná-Obradná miestnosť obecného úradu
Obradná miestnosť obecného úradu
Dunajská Lužná-Lurdská jaskyňa pri rímskokatolíckom kostole z roku 1928
Lurdská jaskyňa pri rímskokatolíckom kostole z roku 1928
Dunajská Lužná-Zvonica v Novej Lipnici z roku 1864
Zvonica v Novej Lipnici z roku 1864
Dunajská Lužná-Sídlisko
Sídlisko


Domovská stránka obce:
http://www.dunajskaluzna.sk
Email adresa obce:
info@dunajskaluzna.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore