Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
24.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Magyarul
Erb

Farná

Skutočná poloha obce Farná
 Zvýraznená atrakcia:  Viničné domky a výroba vína
   
Farná-Pohľad na obec
Pohľad na obec
Obec Farná leží na pravom brehu rieky Hron v dolnohronskej nížine, na križovatke štátnych ciest Želiezovce-Nové Zámky a Levice-Štúrovo.
Obec patrí do vinárskej oblasti Želiezovce. Vo vinohradníckom hone Farnadský kopec a Iklad sa vo viničných domkoch - vhodných i na ubytovanie, dorába kvalitné biele a červené víno.
Prvá písomná správa o obci je z roku 1156, kde sa uvádza ako Fornod a patrila do Tekovskej župy. V listine z roku 1283 sa obec uvádza pod menom Furnad a do roku 1848 bola súčasťou Ostrihomského arcibiskupského panstva. V súčasnosti patrí obec do okresu Levice, kraj Nitra.
Kultúrno-historickými pamiatkami obce sú kostoly rímsko-katolícky z roku 1732, reformátsky z roku 1804 a evanjelický a.v. z roku 1823. Pomník padlým v roku 1848/49 a v prvej svetovej vojne.
Farná-Pozoruhodnosti obce
Pozoruhodnosti obce
V obci je poľnohospodárske družstvo, zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, sporiteľňa, základná škola slovenská a maďarská, materská škola, športový areál, obchodné a reštauračné zariadenia, miestne kultúrne stredisko, kde pôsobí detský folklórny súbor Nádaš.
V obci je plynovod a vodovod.
Geografická poloha obce je vhodná na agroturistiku, poľovníctvo, rybárenie a na uskutočnenie podnikateľských zámerov fyzických a právnických osôb, ktoré obecná samospráva plne podporuje.
V našej obci ešte platí zásada "Kto prichádza v dobrom, je vítaným hosťom".

       
Domovská stránka obce:
http://www.farna.sk
Email adresa obce:
farna@nextra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore