Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Magyarul
Erb

Gabčíkovo

Skutočná poloha obce Gabčíkovo
 Zvýraznená atrakcia:  Veľká cena Žitného ostrova v zápasení
   
Gabčíkovo-Vlajka
Vlajka
Pôvodným menom Bős, je väčšia žitnoostrovská obec s temer 5000 obyvateľmi, ktorej význam v posledných rokoch značne stúpol. Chotár obce sa rozprestiera v strede Žitného ostrova pri Dunaji. Pohrebisko z doby rímskej dokazuje, že chotár Gabčíkova bol osídlený už dávno. Samozrejme, cez jej chotár pri Dunaji sa v tejto dobe tiahol chýrny Limes Romanus. Ďalšie archeologické nálezy pochádzajú zo slovansko-avarského pohrebiska.
Aj prvé správy osídľovania ľavého brehu Dunaja sú staré: po prvýkrát sa obec spomína v roku 1102 pod menom Beys, v rokoch 1262-1276 sa v listinách objavuje viackrát. Pôvodné meno obce svedčí o tom, že mohlo ísť o sídlo Pečenehov (maďarsky Besenyők).V listine z r. 1270 sa obec spomína ako Beus, terra jurisdictionis Reginalis.
Táto pôvodná obec Pečenehov bola od r. 1264 majetkom rodu Amadeovcov, ktorí ju dostali ako donáciu od kráľa Bela IV. Rod Amadeovcov pochádzal z rodu Guth-Keledovcov, ich predkom bol comes Homodeus de gre Gutkeled. Rodokmeň Amadeovcov nepretržite pokračuje od istého Vavrinca, ktorý bol vo výprave Ondreja II. do Svätej zeme. Meno obce sa vyskytuje aj v mene Mateja Böősiho roku 1345. Pápežskí vyberači desiatkov vo svojich záznamoch spomínajú pod menom Bess.
Roku 1380 sa tu objavuje kráľov dôverník Lothardus de Böős, 1398 sa obec zaznamenáva v podobe Beus.
Význam obce stúpol v 15. stor., keď rodina Amadeovcov zo susednej obce Vrakúň sem preložila stredisko rodových majetkov.
Dňa 27. septembra 1468 dal kráľ Matej povolenie na organizovanie týždenných trhov v obci.
Gabčíkovo-Rímsko-katolícky kostol sv. Margity Antiochskej
Rímsko-katolícky kostol sv. Margity Antiochskej
V súpise z r. 1553 Ladislav Amade platil dane z 23 pôrt majetku. V knihe z r. 1795 sa Böős spomína ako mestečko, tak isto sa uvádza aj v knihe z r. 1851. Rod Amadeovcov r. 1845 vymiera po meči a túto časť ich majetkov dedia baróni Üchtritzovci, ktorí neskôr používali spojené meno Üchtritz-Amade. R. 1849 sa v chotári obce odohrala bitka. R. 1851 žilo v mestečku Böős 2001 katolíkov, 16 židov, 7 evanjelikov a 3 kalvíni. Roku 1861 obec zničil požiar.
Vývoj počtu obyvateľstva v obci rok 1880 2228, v r. 1900 2715, v r. 1921 2903, v r. 1930 3101, v r. 1941 3410 a v r. 1995 4948.
V najnovšej dobe do r. 1945 tu boli najväčšími zemepánmi rodiny Üchtritzovcov-Amadeovcov, Nagyovcov, Katonovcov a Szikorovcov.
Neustále hľadáme doklady o minulosti našej obce. Máme dokončenú monografiu o histórii Gabčíkova.
Dňa 25. júla 1995 bol obci priznaný a slávnostne posvätený erb obce a obecná zástava. Vtedy sa stal čestným občanom Gabčíkova Oto Habsburg.
Gabčíkovo-Termálne kúpalisko
Termálne kúpalisko
Gabčíkovske termálne kúpalisko s otvorenou náručou víta rekreantov. Čaká na každého, kto si chce v našej pohostinnej obci oddýchnúť, zregenerovať, zabaviť sa. Ponúka vhodnú príležitosť deťom na to, aby strávili letné prázdniny v príjemnom, no najmä bezpečnom prostredíĽudové tradície sú sústredené a uchovávajú sa v tzv. skanzene. V Gabčíkove sa každoročne konajú tradičné kultúrne slávnosti piesní a tancov, ktorých organizátorom je MO Csemedok, ale aj oslavy Medzinárodného dňa družstevníctva, Slávnosti Sv. Floriána a tradičné Gabčíkovské hody.
Aj za hranicami je populárna Veľká cena Žitného ostrova v zápasení.

       
Email adresa obce:
gabcikovo@nextra.sk

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore