Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
16.04.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English

Deutch

Gočovo

Skutočná poloha obce Gočovo
 Zvýraznená atrakcia:  Kostol event.a.v. cirkvi
   
Obec Gočovo sa nachádza v severovýchodnej časti Horného Gemera pri rieke Slanej, 17 km od okresného sídla Rožňavy.
Prvá zmienka o vzniku obce je zo 14. storočia. Prví obyvatelia sa zaoberali baníctvom a pastierstvom. Zakladateľom osídlenia bol istý Goleč či Golc, ktorá sa stal jeho šoltýsom. Jeho menom pomenovali vtedajšiu osadu. Banícki osadníci dolovali a spracovávali na okolí rudy obsahujúce striebro, železo a iné vzácne kovy.
V roku 1570 obyvatelia zo strachu pred Turkami z osady ušli. Postihlo ju nešťastie, vyhorela a Goldovci ju už neobnovili. Noví osadníci zo Spiša a susedných obcí sa prisťahovali na východnú stranu údolia Slanej, kde pri malom potoku si vybudovali novú osadu, volali ju Gočov, dnešné Gočovo.
V nedávnej minulosti sa obyvatelia zaoberali rôznymi remeslami ako kolesár, obuvník, stolár, rezbár. V súčasnej dobe sa zachovali len veľmi málo - rezbárstvo a stolárstvo, ktoré sa dedí z pokolenia na pokolenie.
Dominantnou obce je vynovený kostol event.a.v. cirkvi. Bol postavený za panovníka Jozefa II. r 1780, dielo sa dokončilo za kráľa Leopolda r. 1790-92. Kostol stojí vo svojom majestáte tak ako ho postavili naši predkovia. Historická veža gočovského kostola dostala len nedávno novú medenú strechu. Na jeho obnovu prispela cirkev, z vlastných a zo združených prostriedkov obce, urbariálnej spoločnosti i zo zbierok veriacich.
Obec Gočovo je rodiskom akademika Jur Hronca - významného slovenského matematika, pedagóga, organizátora vysokého školstva a vedy, predsedu Matice slovenskej. Jeho rodný dom, kde je zriadená Pamätná izba je navštevovaná žiakmi škôl celého Slovenska. Tiež hrob na miestnom cintoríne, kde bol pochovaný na vlastnú žiadosť.
V oblasti kultúry popredné miesto zaujímalo ochotnícke divadlo, ktoré si pred nedávnom pripomenulo 60. výročie svojho vzniku. Významné miesto má folklórny a spevácky súbor Gočovan, ktorý vystupuje pri rôznych spoločenských podujatiach.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore