Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
14.06.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


Deutch

Magyarul
Erb

Hamuliakovo

Skutočná poloha obce Hamuliakovo
 Zvýraznená atrakcia:  Rímsko-katolícky kostol Sv. Kríža
   
Hamuliakovo-

Obec Hamuliakovo (966 obyv.) okres Senec, nájdeme v južnej časti okresu. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z r. 1242, keď sa spomína pod názvom Gutt. Názov je odvodený od zemianskeho rodu Gutturiovcov. Postupne sa používali názvy Gutora, Gwttur a Gútor. V r. 1948 obec dostáva nový názov - Hamuliakovo.
Kultúrne pamiatky v obci: rímsko-katolícky kostol Sv. Kríža, postavený v románskom slohu v polovici 13. st. a zachovaný úsek Hornožitnoostrovnej protipovodňovej hrádze. Význam obce vzrástol po dokončení Vodného diela Gabčíkovo. Otvára sa perspektíva vybudovania rekreačného strediska vodných športov. Obcou prechádza medzinárodná cykloturistická trasa Passau - Viedeň - Bratislava - Komárno. V katastri obce, ale na druhom brehu Hrušovskej vodnej zdrže, je Múzeum moderného umenia Danubiana.
Hamuliakovo-Miestny kostol
Miestny kostol
V obci je motel s piatimi tenisovými kurtami s možnosťou ubytovania 40 osôb. Reštaurácia Gazdovský dvor víta hostí svojimi špecialitami v príjemnom prostredí. Postupným vybudovaním stredísk rekreácie okolo Vodného diela Gabčíkovo získa táto oblasť parametre strediska medzinárodného významu.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore