Tourist-Channel Slovakia: New homepage!
Test
29.05.2024
Kliknite a pozrite si Hit na dnes!Kliknite a pozrite si Hit na tento týždeň!Klknite a pozrite si Hit na tento mesiac!Kliknite a pozrite si Hit na tento rok!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Nachádzate sa na stránkach www.tourist-channel.sk v slovenskom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!Stránky www.tourist-channel.sk v anglickom jazyku!


English
Erb

Havka

Skutočná poloha obce Havka
 Zvýraznená atrakcia:  Chalupárstvo
   
Havka leží na úpätí severných svahov Spišskej Magury v území, ktoré miestni obyvatelia nazývajú Zamagurie, neďaleko štátnej hranici s Poľskom, severovýchodne od Vysokých Tatier. Obec sa nachádza v ochrannom pásme Pieninského národného parku.
Dejiny obce sú zviazané s dejinami neďalekého Červeného kláštora, ktorý v roku 1319 založil magister Kakaš Berzevici, dedič a v tom čase majiteľ takmer všetkých majetkov na severozápadnom Spiši. V období 1329 až 1563 bol kláštor sídlom kartuziánov a v rokoch 1704 - 1782 tu sídlila rehoľa kamaldulov.
Obec Havku ako majer založili kartuziáni v 14 storočí. Obec má typickú hromadnú zástavbu s mnohými ešte pôvodnými drevenými domami. Dnes sa v jej chotári chovajú najmä ovce.
Pôvodná poľnohospodárska obec, po rokoch vymierania, zaznamenáva nárast záujmu o svoju existenciu najmä vďaka rozvoju chalupárstva v obci. O tento druh využitia prednosti obce so zachovanou ľudovou architektúrou a priam ideálnymi podmienkami pre agroturistiku prejavili záujem najmä rodáci z obce pôsobiaci v bližšom i vzdialenom okolí.
V súčasnosti začína narastať záujem aj zo strany ostatných milovníkov Pienin a Zamaguria. Údolie obce Havka tvorí rekreačné zázemie pre mesto Spišská Stará Ves, ktorá je vzdialená od obce 5,5 km.
Okrem agroturistiky v obci, môže byť obec východiskom pre náročnejšie turistické a cykloturistické vychádzky do blízkeho Pieninského národného parku, či do susedného Poľska. V Červeného Kláštore majú turisti možnosť plavby cez Prielom Dunajca na pltiach, populárny je aj jeho prechod peši resp. na bicykli po náučnom turistickom chodníku až do obce Lesnica, alebo poľského kúpeľného mesta Szczawnica.
Celé územie Zamaguria spolu s poľským Podhalím vytvára ideálne možnosti pre autoturistiku vzhľadom na zachovanú ľudovú a sakrálnu architektúru, existenciu vodných nádrží a blízkosť chránených území na obidvoch stranách štátnej hranice.

       

Info:
         e-mail: trade@ba.psg.sk
         tel.: 00421-903447629, 00421-650340155
   
Atrakcie
      
E-mailujte nám
 
domov

hore